Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 183

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Nimeämispyyntö: Etelä-Karjalan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)

 

Kh 07.06.2021 § 183  

149/00.04.01/2021  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

 Eksote pyytää 12.5. päivätyllä kirjeellä nimeämään VATE:n varsinaisen edustajan ja tämän varaedustajan edellä esitetyn mukaisesti sekä vahvistamaan Eksoten aseman asettavana viranomaisena ja koollekutsujana.

 

 Ruokolahden kunnanhallitus on kokouksessaan 1.3.2021 § 69 valinnut epävirallisen väliaikaisen valmistelutoimielimen pohjoisten kuntien edustajaksi va. kunnanjohtaja Matias Hildenin.

 

 Nyt perustettavan väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Valmistelutoimielimen asettamisesta on ilmoitettava valtiovarainministeriölle kahden kuukauden sisällä voimaanpanolakien voimaantulosta.

 

 Esityksenä on, että Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote toimii tulevan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettavana viranomaisena sekä koollekutsujana ja vastaa myös toimielimen hallinnollisesta tuesta.

 

 Pyydämme ennakoiden kunnilta ja Etelä-Karjalan alueen pelastustoimelta vahvistuksen varsinaisen väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenistä ja varajäsenistä sekä vahvistamaan, että Eksote toimii väliaikaisen valmistelutoimielimen asettajana ja koollekutsujana.

 

 Väliaikaiseen valmistelutoimielimeen pyydetään nimeämään asiantunteva virkamiesedustusto (edustajat ja varaedustajat) pohjoisten kuntien (Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala), 1 yhteinen edustaja ja varaedustaja

 

 Lisäksi ehdotetaan perustettavaksi VATE-valmistelijaryhmä tai -sihteeristö, johon kuuluvat edustajat Eksotelta (2) ja Etelä-Karjalan alueen Pelastustoimelta (1). Väliaikainen valmistelutoimielin vahvistaa asian ensimmäisessä kokouksessaan.

 

 Eksoten hallitus vahvistaa ennalta nimetyn väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon ehdollisesti kesäkuussa 2021. Täten kokoonpano on riittävällä aikataululla selvillä eduskunnan tehdessä päätöksen hyvinvointialueen toimeenpanosta.

 

 Virallisen väliaikaisen valmistelutoimielimen työtä tukeva muu työskentely- ja seurantarakenne, kuten poliittinen seurantaryhmä, vahvistetaan viimeistään syyskuussa 2021, kun kesäkuun kuntavaalien tulokset ovat selvät ja nimeämiset uuden kauden valtuustoon, hallitukseen ja jaostoihin/lautakuntiin on tehty.

 

 Uudistuksen valmisteluissa hyödynnetään aiemman Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen materiaaleja soveltuvin osin, samoin kuin käynnissä olevien STM-rahoitteisten kehittämishankkeiden toimenpiteitä ja tuloksia.

 

 VATE-nimeämiset raukeavat ilman erillistä vahvistusta, mikäli hyvinvointialueiden toimeenpanossa ei Suomen eduskunnan päätöksellä edettäisi ennalta esitetyssä aikataulussa. Asia varmistuu eduskunnan käsittelyssä kesä-heinäkuussa 2021.

 

 Pyydämme nimeämään VATE:n varsinaisen edustajan ja tämän varaedustajan edellä esitetyn mukaisesti sekä vahvistamaan Eksoten aseman asettavana viranomaisena ja koollekutsujana torstaihin 3.6.2021 klo 15 mennessä Eksoten kirjaamoon kirjaamo@eksote.fi.

 

Esittelijä Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus
1. esittää pohjoisten kuntien (Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala), yhteiseksi edustajaksi va. kunnanjohtaja Matias Hildeniä ja varaedustajaksi Rautjärven kunnan hyvinvointijohtaja Virpi Nevalaista sekä
2. vahvistaa, että Eksote toimii väliaikaisen valmistelutoimielimen asettajana ja koollekutsujana.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 Va. kunnanjohtaja Matias Hilden oli poissa kokouksesta kello 16.32-16.33 eikä esteellisenä (hallintolain 28 § 1 mom. 1 kohta) osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa