Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.06.2021/Pykälä 202

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Käräjäoikeuden lautamiesten vaali

 

Kh 28.06.2021 § 202  

170/00.00.01.01/2021  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

Tuomioistuinlain (673/2016) 6 §:n mukaan käräjäoikeuden jäseniä ovat laa­man­ni ja käräjätuomarit. Käräjäoikeudessa on lisäksi muina jäseninä lau­ta­mie­hiä, jotka osallistuvat asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen sen mu­kaan kuin oikeudenkäymiskaaressa tai muussa laissa säädetään.

 

Lautamiehistä säädetään käräjäoikeuden lautamiehistä annetussa laissa (675/2016), jonka 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuo­mio­pii­riin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole kon­kurs­sis­sa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pi­det­­vä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei käräjäoikeuden lau­ta­mie­his­tä annetun lain 2.1 §:n mukaan saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuo­tias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla hen­ki­lö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­ses­sa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taik­ka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

 

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto va­lit­see lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

 

Tuomioistuinvirasto on päätöksellään 11.6.2021/TIV/67/2021 vahvistanut kä­­­oi­keu­den lautamiesten lukumäärän Etelä-Karjalan käräjäoikeuteen. Ruo­ko­lah­del­ta valitaan yksi lautamies.

 

Tasa-arvolain 4 a § koskee myös kunnan valtion toimielimiin valitsemia jä­se­niä, jollei asianomaisessa erityislaissa ole tarkempia säännöksiä va­lit­ta­vien henkilöiden kelpoisuudesta.

 

Esittelijä Va. kunnanjohtaja Matias Hilden  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee yhden käräjäoikeuden lautamiehen valtuustokaudeksi 2021-2025.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa