Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.06.2021/Pykälä 211

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Talousarvio 2022 ja -suunnitelma 2023-2024

 

Kh 28.06.2021 § 211  

187/02.02.00/2021  

 

Valmistelija Va. kunnanjohtaja Matias Hilden

 Puh. 044 4491 201

 matias.hilden@ruokolahti.fi

 

Kuntalain (410/2015) 110§:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun men­nes­sä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi ta­lous­ar­vio ot­taen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Ta­lous­ar­vion hyväksyminen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös ta­lous­suun­ni­tel­ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun­ni­tel­ma­kau­si). Ta­lous­ar­vio­vuo­si on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun­ta­stra­te­giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta­lous­ar­vios­sa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi­min­nan ja talouden tavoitteet.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät mää­­ra­hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve ka­te­taan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tu­los­las­kel­ma­osa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja ta­lou­den­hoi­dos­sa on noudatettava talousarviota.

 

Vuoden 2022 talousarvion laadintaa varten on laadittu valmisteluohje sekä ohjeellinen raami koko kuntaa koskien. Taloudellisena tavoitteena talousarvion laadinnalle on noin 1,8 miljoonan euron vuosikate. Talousarvion laadinnan aikatauluihin vaikuttaa osaltaan alkava valtuustokausi. Tavoitteena on, että uusi kuntastrategia olisi valtuuston käsiteltävänä siten, että se voidaan huomioida vuoden 2022 tavoitteita asetettaessa.

 

Kunnanhallitukselle lähetetään esityslistan oheismateriaalina erillinen ta­lous­ar­vion 2022 valmisteluohje sekä raami.

 

Esittelijä Va. kunnanjohtaja Matias Hilden  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2022 talousarvion valmisteluohjeen sekä ohjeellisen raamin ja antaa sen tiedoksi ja noudatettavaksi hallintokunnille.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa