Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.06.2021/Pykälä 213

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Eksoten korotettujen maksuosuuksien hyväksyminen vuodelle 2022 ja ehdollinen hyväksyminen vuodelle 2023

 

Kh 28.06.2021 § 213  

188/00.04.01/2021  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

 Eksote on lähettänyt jäsenkunnille lausuntopyynnön korotettujen maksuosuuksien hyväksymisestä vuodelle 2022 ja ehdollisesta hyväksymisestä vuodelle 2023. Jäsenkuntia pyydetään lausumaan asiasta 20.8.2021 kello 12 mennessä.

 

 Laki tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon mitoituksesta sekä asiakasmaksulain uudistus nostavat Eksoten kustannuksia vuosina 2021-2023 yhteensä noin 17,8 miljoonaa euroa. Lakien valmistelun yhteydessä oli ilmoitettu, että nämä muutokset kompensoidaan valtion toimesta. Valmistelun edetessä ilmeni, että kompensointi tapahtuu kunnille valtionosuuksien muutoksina. Koska muutokset valtionosuuksiin tehdään keskimääräisinä, ei Eksoten kustannusten nousu välttämättä vastaa kuntien valtionosuuksien muutosta, koska Etelä-Karjalan maakunnassa on keskimääräistä iäkkäämpää väestöä ja asiakasmaksut on jo nostettu maksimitasolle. Eksoten TA2021-TS2023 talousarviovalmistelussa kustannuksiin oletettiin saatavan kompensaatio. Tästä syystä näitä kustannuksia ei huomioitu lausuntopyynnössä, missä kunnilta pyydettiin lausunnot 7.12.2020 mennessä toimenpiteistä Eksoten palkkakiistan taloudellisten vaikutusten kattamiseksi. 

 

 Nykyisillä TA2021-TS2023 mukaisilla jäsenkuntaosuuksilla ei ole mahdollista suunnitella Eksoten taloutta tasapainoon ja kattaa jo syntyneitä alijäämiä. Vuonna 2020 syntyi, lähinnä koronakustannusten takia, 4,3 miljoonaa euroa suunniteltua enemmän alijäämää ja Eksoten omiin toimenpiteisiin sisältyy jo vuosille 2022 ja 2023 säästötavoitetta yhteensä jo 11,3 miljoonaa euroa.

 

 Näin ollen jäsenkuntien maksuosuuksien lisäkorotustarve vuosina 2022-2023 on noin 15 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 koronakustannuksiin on suunniteltu saatavaksi täysimääräiset korvaukset joko suoraan valtiolta tai kuntien Eksotelle siirtämien valtionosuuksien kautta.  

 

 Ruokolahden kunnan lisäkorotustarve on 354 026 euroa. Ruokolahden maksuosuuden vuodelle 2022 on arvioitu olevan 21 905 305 euroa ja 22 335 343 euroa vuodelle 2023.

 

Esittelijä Va. kunnanjohtaja Matias Hilden  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Eksoten esittämän korotetun maksuosuuden vuodelle 2022 sitovana ja ehdollisena vuodelle 2023.

 

Päätös Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen, koska kokous ei ollut päätösvaltainen asian käsittelyyn. Esteellisiä asian käsittelyyn olivat kunnanhallituksen jäsenet Esko Ijäs (hallintolain 28 § 1 mom. 5. kohta). ja Timo Salmisaari (hallintolain 28 § 1 mom. 4. kohta). sekä valtuuston I varapuheenjohtaja Irja Liimatainen (hallintolain 28 § 1 mom. 5. kohta).

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa