Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.06.2021/Pykälä 216

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Talouspäällikön hakuilmoitus

 

Talouspäällikön viran täyttäminen

 

Kh 28.06.2021 § 216  

72/01.01.01.01/2021  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

 Hallintopalvelut hakee lupaa talouspäällikön viran täyttämiseksi.

 

 Ruokolahden kunnan talouspäällikkö on 24.3.2021 päivätyllä irtisanomisilmoituksella ilmoittanut irtisanoutuvansa eläkkeelle jäämisen vuoksi 1.2.2022 alkaen. Hän pitää vuosilomia ennen irtisanoutumista ja jäänee lomalle marraskuun 2021 puolivälissä.

 

 Hallintosäännön 29 § mukaan talouspäällikkö vastaa kunnan taloushallinnosta (kirjanpito-, talousarvio- ja tilinpäätöslaskelmat), talouden seurannasta ja raportoinnista sekä maksuvalmiuden ja maksiliikenteen käytännön hoitamisesta.

 

 Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n mukaan oltava kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Ruokolahden kunnan hallintosäännön 40 §:n mukaan talouspäällikön valitsee kunnanhallitus. Edelleen hallintosäännön 38 ja 39 §:ien mukaan viran haettavaksi julistamisesta sekä viran kelpoisuusvaatimuksista päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen.

 

 Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla.

 

 Virkaa ei pystytä täyttämään sisäisin järjestelyin.

 

 Hakuaika on 26.7.-13.8.2021 klo 15.00. Haastattelut pidetään viikolla 33.

 Varsinainen vakinainen viranhoito alkaa 1.2.2022, mutta valitun henkilön toivotaan aloittavan 11.10.2021 määräaikaisena. Näin hän voisi olla noin kuukauden yhtä aikaa nykyisen talouspäällikön kanssa ja nykyinen talouspäällikkö perehdyttäisi häntä tämän ajan.

 

 Esityslistan oheismateriaalina jaetaan talouspäällikön viranhakuilmoitus.

 

Esittelijä Va. kunnanjohtaja Matias Hilden  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouspäällikön irtisanoutumisen tiedoksi.

Kunnanhallitus päättää julistaa haettavaksi talouspäällikön viran siten, että hakuaika päättyy 13.8.2021 klo 15.00.

Haastattelut pidetään viikolla 33. Haastatteluryhmän muodostavat kunnanjohtaja ja hallintojohtaja.

Hakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan internet- ja Facebook-sivuilla, Ruokolahtelainen- ja Etelä-Saimaa -lehdessä ja TE-palveluiden sivustolla.

Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa tutkintoa sekä tehtävään soveltuvaa työkokemusta. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Viran tehtäväkohtainen palkka on 3 293,42 euroa.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Viranhoito alkaa kunnanhallituksen päätöksen jälkeen 1.2.2022 toistaiseksi voimassa olevana virkana ja määräaikaisena ajalla 11.10.2021-31.1.2022.

 

Päätös Hyväksyttiin.
Haastatteluryhmää täydennetään mahdollisuuksien mukaan luottamushenkilöillä.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa