Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.06.2021/Pykälä 218

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

KVTES:n, OVTES:n ja TS:n mukainen järjestelyerä

 

Kh 28.06.2021 § 218  

64/01.00.01/2021  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

 Ruokolahden kunta on käynyt 18.6.2021 paikallisen neuvottelun työntekijäjärjestöjen kanssa järjestelyerän kohdentamisesta 1.8.2021 alkaen. 19.3.2021 käydyssä järjestelyeräneuvottelussa sovittiin, että ajalla 1.4.?31.7.2021 järjestelyerä maksetaan kaikille OVTES:n, KVTES:n ja TS:n piiriin kuuluville henkilöille tasasuuruisena kertaeränä / kk ja että neuvotteluja jatketaan järjestelyerän kohdentamisesta.

 

 OVTES järjestelyerä

 

 OVTES:n järjestelyerän suuruus on 1 289,60 euroa.

 

 Neuvotteluissa päästiin yksimielisyyteen siitä, että OVTES:n järjestelyerä kohdennetaan seuraavasti:

 1. Tehtäväkohtaisiin palkkoihin tehtävän vaativuuden arvioinnin perusteella

 aiemmin sovitun mukaisesti luokanvalvontatyöhön vuosiluokkien 1.-5. luokanvalvojille (+0,2 vuosiviikkotuntia) sekä tva-lisä: Oppivelvollisuuden laajeneminen: 1. porras (50 e/kk)

 2. Järjestelyerästä loppuosa kohdennetaan määräaikaisesti vuodeksi kerrallaan jaettavaan henkilökohtaiseen lisään työn suorituksen arvioinnin perusteella. Ajatuksena on se, että näin rehtori voi kiittää kuluneen vuoden erityisen hyvästä työsuorituksesta. Arviointiperusteet luodaan palkkaustyöryhmässä lukuvuoden 2021-2022 aikana ja määräaikaisen henkilökohtaisen lisän käyttö aloitetaan 1.8.2022. Lukuvuonna 2021-2022 erä jaetaan 1.8.2021? 31.7.2022 välisenä aikana tasaeränä kaikille opettajille jaettuna kuukausittain.

 

 KVTES:n, II luvun (Palkkaus), 11§ mukaan viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa euromääräistä henkilökohtaista lisää. Henkilökohtainen lisä myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi, mutta myös määräaikainen lisä voi olla mahdollinen. Henkilökohtaista lisää maksetaan pääsääntöisesti viranhaltijan / työntekijän työsuorituksen arvioinnin perusteella.

 

 KVTES järjestelyerä

 

 KVTES:n järjestelyerän suuruus on 2 208,97 euroa.

 

 Neuvotelluissa keskusteltiin nykyisen palkkausjärjestelmän epäkohdista, joihin järjestelyerää voitaisiin käyttää. Kunnan kaikkien palvelusihteerien palkkojen tulisi olla samalla tasolla. Palkkojen yhdenmukaistamisen kustannusvaikutus on noin 335 euroa. Asiantuntijatyötä tekevien henkilöiden palkkojen tulisi myös olla tasavertaisia. Tämän palkkausepäkohdan kustannusvaikutus on noin 162 euroa. Johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus tulee olla oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden. Tämän palkkausepäkohdan korjaamisen kustannusvaikutus on noin 216 euroa.  Ruoka- ja puhtauspalveluissa tehtävän vaativuuden perusteella (dieettikeittäjä) tehtäväkohtaisen palkan tulisi olla suurempi kuin niiden, joiden tehtäviin ei dieettikeittäjän tehtävät kuulu. Tämän kustannusvaikutus on noin 49 euroa. Näiden edellä mainittujen palkkausepäkohtien korjaamiseen menisi yhteensä 762 euroa, joten järjestelyerää jäisi vielä noin 1 446 euroa kohdennettavaksi johonkin muuhun esim. henkilökohtaisiin lisiin.

 

 Palkkausjärjestelmän kehitystyötä jatketaan ja henkilökohtaisten lisien arviointijärjestelmä tuodaan syksyllä yhteistoimintatoimikunnan käsiteltäväksi ja sen jälkeen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen järjestelmä voidaan ottaa käyttöön kunnassa ja arviointien jälkeen loppuosa järjestelyerästä voidaan käyttää henkilökohtaisiin lisiin siten, että lisät maksetaan takautuvasti 1.8.2021 alkaen vaikka arvioinnit suoritetaan syksyllä 2021 ja varsinaisen maksatus alkaa loppuvuonna 2021.

 

 KVTES:n osalta neuvotteluissa todettiin, että järjestelyerän kohdentamista ei neuvottelussa saatu päätökseen, vaan asiaan palataan uudelleen seuraavassa neuvottelussa, joka sovittiin pidettäväksi perjantaina 13.8.2021 kello 15.00.

 

 TS järjestelyerä

 

 TS järjestelyerän suuruus on 244,21 euroa, josta vähintään 0,73 euroa tulee käyttää henkilökohtaisiin lisiin.

 

 Neuvotteluissa käytiin läpi TS:n piiriin kuuluvien henkilöiden palkkauksessa esiin tulleita epäkohtia. Teknisten palvelujen toimialajohtajan palkka on suhteessa hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan ja hallintojohtajan palkkoihin alhaisempi, joten on perusteltua käyttää osa järjestelyerästä tämän palkkausepäkohdan korjaamiseen. Maanmittausinsinöörin, rakennustarkastajan ja kunnossapitoinsinöörin palkat ovat samalla tasolla, mutta heistä kunnossapitoinsinöörillä on esimiestehtävä ja hänellä on alaisia, joten on perusteltua, että hänen tehtäväkohtainen palkkansa on esimiesaseman vuoksi korkeampi kuin rakennustarkastajan ja maanmittausinsinöörin.

 

 Neuvotteluissa sovittiin, että teknisten palvelujen toimialajohtajan ja kunnossapitoinsinöörin tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 100 eurolla 1.8.2021 alkaen ja loppuosa järjestelyerästä noin 36 euroa käytetään henkilökohtaisiin lisiin sitten, kun kunnan henkilökohtaisen suoriutumisen palkkausjärjestelmä on hyväksytty kunnanhallituksessa ja sen mukaiset arvioinnit on tehty. Henkilökohtaiseen lisät maksetaan takautuvasti 1.8.2021 alkaen sitten, kun arviointien perusteella on päätetty, kenelle lisiä maksetaan.

 

Esittelijä Va. kunnanjohtaja Matias Hilden  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi järjestelyeräneuvottelujen pöytäkirjan 18.6.2021 sekä hyväksyy OVTES:n ja TS:n osalta järjestelyerän kohdentamisen neuvotteluissa sovitun mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa