Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.06.2021/Pykälä 196

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Keskusvaalilautakunnan vaali

 

Kh 28.06.2021 § 196  

170/00.00.01.01/2021  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toi­mi­kau­dek­seen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joi­ta on kuitenkin oltava vähintään viisi. Va­ra­­se­net on asetettava siihen jär­jes­tyk­seen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että va­ra­­sen­ten tulee mahdollisuuksien mu­kaan edustaa kunnassa edellisissä kun­nal­lis­vaa­leis­sa (vuoden 2021 vaa­lit) esiintyneitä äänestäjäryhmiä.

 

Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet edustaisivat edel­li­sis­sä kunnallisvaaleilla esiintyneitä äänestäjäryhmiä, se yleensä edel­lyt­tää, että kukin jäsen ja varajäsen edustaa eri äänestäjäryhmää. Niin kau­an kun yksikin huomioonotettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, kes­kus­vaa­li­lau­taan ei saa valita muusta ryhmästä kahta edustajaa.

 

Esittelijä Va. kunnanjohtaja Matias Hilden  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee keskusvaalilautakuntaan viisi (5) varsinaista jäsentä ja kymmenen (10) varajäsentä, jotka eivät ole henkilökohtaisia. Valtuusto nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa