Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.03.2021/Pykälä 87

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kansalaisopiston opettajien palkanmaksu

 

Kh 15.03.2021 § 87  

37/00.01.03.01/2021  

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

 Ruokolahden kunnassa noudatetaan THL:n, AVI:n, Eksoten sekä muiden viranomaisten antamaa ohjeistusta olemassa olevista rajoituksista. Valtioneuvosto on 1.3.2021 todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa.

 

 Etelä-Karjala siirtyi leviämisvaiheeseen viikolla 8. Alueellinen tilannekuvaryhmä on 2.3.2021 päivittänyt maakuntaa koskevat suositukset 2.3.2021 - 31.3.2021 väliselle ajalle. Suosituksen mukaisesti kansalaisopiston opetus keskeytetään siltä osin, kun se ei ole mahdollista toteuttaa etäopetuksena. Näin ollen Ruokolahden kansalaisopiston opetus on keskeytetty 8.3.2021 alkaen siltä osin, kun sitä ei ole mahdollista toteuttaa etäopetuksena. Keskeytys on voimassa vähintään 28.3.2021 asti.

 

 Kansalaisopiston opettajat ovat työsuhteessa Ruokolahden kuntaan. Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan työntekijän ollessa estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, hänellä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, kuitenkin enintään 14 päivältä. Neljäntoista päivän määräaika lasketaan ensisijaisesti työnteon esteen alkamisesta (8.3.).

 

 Määräys koskee työnteon estymistä työsopimuksen osapuolista riippumattomista syistä. Määräyksen edellytykset täyttyvät koronapandemian johdosta kansalaisopiston opetuksessa, joka on keskeytetty AVI:n ja alueellisen tilannekuvatyöryhmän suosituksen mukaisesti. Työnteon estyessä työnantajasta tai työntekijästä riippumattomasta syystä voi työnantaja keskeyttää palkanmaksun. Työntekijä oikeutetaan saamaan palkkansa enintään 14 päivältä.

 

 Kunnallisesta yhteistoiminnasta annetun lain 15 §:n mukaan, jos kunnan viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön toiminnan vaarantuminen tai muut erittäin painavat syyt, joita ei ole voinut ennakolta tietää, ovat yhteistoimintamenettelyn esteenä, voidaan 4 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa sekä 7 §:ssä tarkoitetussa asiassa tehdä päätös ilman edeltävää yhteistoimintamenettelyä.

 

 Kunnallisen yhteistoimintalain 15 §:ää voidaan tässä tilanteessa soveltaa. Lain sanamuoto antaa mahdollisuuden ohittaa koko yhteistoimintamenettely väliaikaisesti, jos lain edellytykset täyttyvät. Näin ollen kansalaisopiston opettajien palkanmaksua koskevat päätökset, voidaan tehdä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa ilman yhteistoimintamenettelyprosessia.

 

Ruokolahden kunta keskeyttää kansalaisopiston palkanmaksun force majeure-tilanteeseen (ylivoimainen este) vedoten. Päätös kunnan kansalaisopiston lähiopetustoiminnan keskeyttämisestä on tehty 8.3.2021 lähtien.

 Opettajat voivat maaliskuun palkkaa laskuttaessaan lisätä veloitettaviksi tunneksi pitämättä jääneet tunnit kahden viikon ajalta (8.3.-21.3.2021).

 

Esittelijä Va. kunnanjohtaja Matias Hilden  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että kansalaisopiston opettajien palkanmaksu keskeytetään 8.3.2021 alkaen. Kansalaisopiston opettajilla on oikeus laskuttaa palkkasaatavansa pitämättömäksi jääneistä tunneista 21.3.2021 asti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa