Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.03.2021/Pykälä 80

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Ostotarjous Virmutjoen entisestä kyläkoulusta

 

Kh 15.03.2021 § 80  

44/02.07.00/2021  

 

 

Valmistelija Va. kunnanjohtaja Matias Hilden

 puh. 044 4491 201

 matias.hilden@ruokolahti.fi

 

Kh 01.03.2021 § 61 

 

Virmutjoen kyläkoulun toiminta päättyi keväällä 2018 ja koulu on ollut myy­­­nä jo lakkauttamisvuodesta lähtien. Koulusta tuli vuosien 2018 ja 2019 ai­ka­na eri yhteyksissä tarjouksia, jotka eivät kuitenkaan tuolloin johtaneet kaup­po­jen syntymiseen.

 

Teknisten palvelujen lautakunta on tammikuussa 2020 päättänyt, että kiin­teis­tös­sä tapahtunutta vesivahinkoa ei korjata ja että kiinteistö purettaisiin vuo­den 2021 alkupuoliskolla, jos kohdetta ei tätä ennen saada myytyä.

 

Kohde on ollut edelleen myynnissä, ja koulusta on vuoden 2020 jou­lu­kuus­sa saatu 10 000 euron tarjous, jota tarjoaja on sähköpostitse korottanut myö­hem­min 15 000 euroon. Tarjoaja on yksityishenkilö.

 

Koulu sijaitsee reilun hehtaarin kokoisella kiinteistöllä. Koulua on myyty mää­­ala­na, jonka pinta-ala olisi noin 0,6 hehtaaria siten, että kaukalo ja pe­li­kent­tä jäisivät kunnan hallintaan.

 

Koulun lämmityskustannukset olivat vuonna 2020 yhteensä noin 3 700 eu­roa. Koulurakennuksella ei ole ollut enää kunnalle käyttöarvoa.

 

Kunnan haltuun jäävien toimintojen (kaukalo, pallokenttä) tarvitsemat vesi- ja sähköliittymät edellyttävät kunnalta muutamien tuhansien eurojen muu­tos­töi­tä. Kun kuitenkin huomioidaan koulun käyttö- ja mahdolliset pur­ku­ku­lut, on kokonaistaloudellisesti paras vaihtoehto myydä koulu ja määräala tar­jouk­ses­sa jätettyyn hintaan.

 

Jätetty kirjallinen tarjous (jota sähköpostilla korotettu) ja kartta myytävästä mää­­alas­ta jaetaan kunnanhallitukselle esityslistan mukana.

 

Va. kj Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää myydä noin 6 400 neliömetrin suu­rui­sen määräalan kiin­teis­tös­tä 700-490-18-0 (Virmutjoen koulu) ra­ken­nuk­si­neen jätetyn tar­jouk­sen mukaisesti 15 000 euron hin­taan, ja oi­keut­taa kunnanjohtajan hy­väk­sy­mään kauppakirjan.

 

Kh Kunnanhallitus päätti

  1.                               

esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myydä noin 6 400 ne­liö­met­rin suuruisen määräalan kiinteistöstä 700-490-18-0 (Virmutjoen kou­lu) rakennuksineen jätetyn tarjouksen mukaisesti 15 000 euron hin­taan,

  1.                               

että kauppakirjaluonnos tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn mah­dol­li­suuk­sien mukaan ennen valtuuston kokousta.

 

 Kauppakirjaluonnos jaetaan esityslistan liitteenä.

 

Esittelijä Va. kunnanjohtaja Matias Hilden  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

  1. poistaa 1.3.2021 § 61 tekemänsä päätöksen, ja
  2. esittää valtuustolle, että valtuusto päättää
  1. myydä noin 6 400 neliömetrin suuruisen määräalan kiinteistöstä 700-490-18-0 (Virmutjoen koulu) rakennuksineen jätetyn tarjouksen mukaisesti 15 000 euron hintaan,
  2. hyväksyy kauppaa koskevan oheismateriaalina jaetun kauppakirjan, ja
  3. oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään kauppakirjaan tarvittaessa vähäiseksi katsottavia muutoksia 

 

Päätös Keskustelun kuluessa Päivi Kosunen ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun. Timo Kärki kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun kuluessa on tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta valmisteluun, asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat asiat palauttamista valmisteluun äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin neljä "jaa"-ääntä (Ijäs, Raijas, Salmisaari, Vertanen) ja kolme "ei"-ääntä (Paananen, Kärki, Kosunen). Puheenjohtaja totesi, että äänin 4/3 kunnanhallitus on päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa