Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja toimitusjaosto
Pöytäkirja 16.03.2021/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Rakennuslupaa 18-37-R ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä koskeva valituslupahakemus / Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle, viite: 20.1.2021, diaarinumero 20199/03.04.04.04.16/2020

 

Ltjaosto 16.03.2021 § 3  

25/10.03.00/2021  

 

 

Valmistelija Ari Haapsaari, p. 044 4491 256

 ari.haapsaari@ruokolahti.fi

 

 Ruokolahden kunnan rakennustarkastaja on 5.7.2018 § 37 myöntänyt rakennusluvan 35 k-m²:n suuruiselle saunarakennukselle sekä vanhan saunarakennuksen purkamiselle kiinteistöllä 700-413-4-102.

 

 Teknisten palvelujen lautakunnan lupa- ja toimitusjaosto on päätöksellään 2.10.2018 § 3 hylännyt rakennuslupaan kohdistuneen oikaisuvaatimuksen.

 

 Rakennuslupapäätöksestä valitettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, johon lupa- ja toimitusjaosto antoi vastineen 20.11.2018 § 7 ja esitti valituksen hylkäämistä.

 

 Itä-Suomen hallinto-oikeus antoi ratkaisun 31.1.2020, päätösnumero 20/0016/3, jossa hallinto-oikeus hylkäsi rakennustarkastajan ja lupa- ja toimitusjaoston päätökset sekä rakennuslupahakemuksen. Itä-Suomen  hallinto-oikeuden ratkaisusta on tehty valituslupahakemus ja valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 24.2.2020.

 

 Korkein hallinto-oikeus pyytää 20.1.2021 päivätyllä kirjeellään, diaarinumero 20199/03.04.04.04.16/2020, Ruokolahden kunnan teknisten palvelujen lupa- ja toimitusjaostolta selitystä 24.2.2020 tehdystä valituslupahakemuksesta ja valituksesta 5.3.2021 mennessä. Jatkoaikaa selityksen antamiseen on pyydetty ja saatu 19.3.2021 asti.

 

 Lupa- ja toimitusjaostolle jaetaan oheismateriaalina korkeimman hallinto-oikeuden selityspyyntö, valituslupahakemus, valitus liitteineen, jaoston 20.11.2018 § 7 antama lausunto hallinto-oikeudelle sekä Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 20/0016/3.

 

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Haapsaari Ari

 

Päätösehdotus Lupa- ja toimitusjaosto katsoo, että sen 20.11.2018 § 7 Itä-Suomen hallinto-oikeudelle antama kunnan näkemys muutoksenhakijan vaatimuksiin rakennustarkastajan 5.7.2018 § 37 tekemästä rakennuslupapäätöksestä, rakennuslupatunnus 18-37-R sekä lupa- ja toimitusjaoston päätöksestä 2.10.2018 § 3 on edelleen voimassa. Hallinto-oikeuden päätös 31.1.2020, 20/0016/3 ei ole Ruokolahden kunnan voimassa olevan rakennusjärjestyksen eikä voimassa olevan sisäjärvien rantaosayleiskaavan mukainen ja kyseenalaistaa niiden merkityksen. Vastaavanlaisella arkkitehtuurilla toteutettuja saunarakennuksia on Ruokolahdella ja muualla Suomessa lukemattomia. Ruokolahden kunta toivoo korkeimman hallinto-oikeuden katselmusta kiinteistöllä 700-413-4-102 ennen asian lopullista ratkaisua.

 

Päätös Hyväksyttiin. Ruokolahden kunta puoltaa Sinikka Hännisen 24.2.2020 tekemää valituslupahakemusta ja valitusta korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa