Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.11.2021/Pykälä 344

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

 

Kh 09.11.2021 § 344  

287/00.00.01.01/2021  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen,

 puh. 044 4491 202,

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

 Kuntaliiton valtuuskunnan 76 jäsenestä ja 76 varajäsenestä 66 + 66 valitaan 15.11.-31.12.2021 vaalipiireittäin toimitettavissa vaaleissa (ns. vaalipiiripaikat). Tasauspaikoilta valitaan 9 jäsentä ja 9 varajäsentä sekä Ahvenanmaan maakunnasta yksi jäsen ja yksi varajäsen.

 

 Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa. Kaakkois-Suomen vaalipiirin kuntien lukumäärä on 27 ja asukasluku 30.11.2020 yhteensä 423 538. Kaakkois-Suomen vaalipiirin paikkojen lukumäärä on 5.

 

 Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän. Kaakkois-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään esityslistan oheismateriaalina.

 

 Jäsenäänestyksenä toimitettavat vaalit ovat suljetut suhteelliset listavaalit. Äänioikeutettuja ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet eli Suomen Kuntaliitto ry:n jäsenenä olevat kunnat. Kunnalla on vaaleissa asukaslukuaan (30.11.2020) vastaava äänimäärä. Ruokolahden kunnan asukasluku 30.11.2020 oli 4 946. Ruokolahden kunnan äänimäärä on siten 4 946. Kunta voi jakaa äänensä useammalle ehdokaslistalle.

 

 Kuntaliiton säännöissä tai valtuuskunnan vaalijärjestyksessä ei ole määräyksiä siitä, millä tavoin vaalit kunnassa suoritetaan. Vaalilautakunta ei siten myöskään tutki, millä tavoin päätös kunnan äänimäärän jakamisesta ehdokaslistojen kesken on syntynyt. Olennaista on, että viimeistään 31.12.2021 päätös on kunnassa tehty ja kunnan eri ehdokaslistoille antamat äänimäärät sekä mahdolliset tyhjät ja hylätyt äänimäärät on syötetty vaalijärjestelmään.

 

 Kuntalain 39 §:n nojalla kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää kunnan

 puhevaltaa, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Päätös kunnan äänimäärän jakamisesta ehdokaslistoille voi olla yksimielinen noudattaen esimerkiksi valtuuston poliittisia voimasuhteita. Jos yksimielisyyttä ei ole, asiasta päätetään vaalilla, jossa ääni annetaan ehdokaslistalle. Päätöksessä on kysymys yhdistyksen jäsenäänestykseen osallistumisesta, joten päätökseen ei voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella eikä valituksella.

 

 Vaalissa voi myös antaa tyhjän äänestyslipun. Äänestyslippu hylätään, jos esimerkiksi äänestyslipun numero ei vastaa yhdenkään ehdokaslistan numeroa. Em. tapauksissa osa kunnan äänistä jää käyttämättä.

 

 Yksimielinen päätös tai vaalin tulos kirjataan pöytäkirjaan. Pöytäkirjaan merkitään kunkin ehdokaslistan saamat äänet sekä asukasluvun perusteella lasketut kokonaislukuun pyöristetyt äänimäärät. Pöytäkirjaan merkitään mahdolliset tyhjät ja hylätyt äänet ja kokonaislukuun pyöristetyt äänimäärät. Jos ensimmäinen desimaali on 1-4, luku pyöristetään alaspäin. Jos ensimmäinen desimaali on 5-9, luku pyöristetään ylöspäin.

Ruokolahden kunnan äänimäärä on 4 946. Jos vaalit toimitetaan kunnanhallituksessa, vaaliin osallistuu 7 kunnanhallituksen jäsentä. Jokaiselle jäsenellä on yksi ääni, jonka voi antaa yhdelle ehdokaslistalle. 4 946 jaettuna 7:llä on lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä 707, joten yksi annettu ääni tarkoittaa 707 ääntä ehdokaslistalle.

 

 Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta. Äänestysjärjestelmä sulkeutuu 31.12.2021.

 

 Kuntaliiton valtuuskunnan vaalilautakunta kokoontuu tammikuussa 2022, jolloin se vahvistaa valtuuskunnan vaalien tuloksen. Vaalilautakunta ilmoittaa vaalien tuloksesta valtuuskuntaan valituille jäsenille ja varajäsenille, Kuntaliiton hallitukselle ja Kuntaliiton jäsenkunnille.

 

Esittelijä Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toimittaa Suomen Kuntaliiton valtuustokunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Kaakkois-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa