Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.04.2021/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kylätoiminta-avustukset 2021

 

Kh 12.04.2021 § 122  

78/02.05.01.02/2021  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

Vuoden 2021 talousarvioon on varattu 20 000 euron määräraha ky­­toi­min­ta-avus­tuk­siin.

 

Kunnan netti- ja Facebook-sivuilla julkaistiin 1.2.2021 ja Ruokolahtelainen-lehdessä 25.2.2021 hakuilmoitus, jossa ilmoitettiin kylätoiminnan avustusten olevan haettavissa 31.3.2021 mennessä. Avustusta tuli hakea sähköisesti. Hakemukseen merkittiin erikseen:

 

1. Perustoiminnan avustus

2. Kehityshankkeen avustus

3. Kylätalojen kehittäminen (kunnostaminen ja muu kehittäminen)

 

Määräaikaan mennessä perustoiminnan avustusanomuksia esitettiin yh­teen­7 235 eurolla, kehityshankkeita 13 286 eurolla ja kylätalojen kun­nos­ta­mi­seen ja kehittämiseen liittyviä hankkeita 4 250 eurolla. Haettu avus­tus­mää­rä oli siten yhteensä 24 771 euroa.

 

Avustusten jakoehdotuksessa on otettu huomioon avustushakemuksen oh­jeis­tuk­sen mukaisesti, että kehityshankkeen on liityttävä kyläyhdistyksen toi­min­taan, ei kiinteistöön tai sen ylläpitoon.

 

Lisäksi Tarkkolan seudun kylät ry on pyytänyt kuntaa avustamaan yhdistyksen ostaman entisen koulun ylläpitoa sopimuksen mukaisesti 5 000 eurolla. Kyläyhdistyksellä, joka ostaa kylätalon, on valtuuston päätöksen perusteella oikeus 5 000 euron vuosittaiseen avustukseen kolmen vuoden ajan. Valtuusto on hyväksynyt 4.3.2019 / § 5 kylätalona toimivan Tarkkolan entisen koulun myynnin Tarkkolan seudun kylät ry:lle. Valtuuston päättämä avustus maksettiin kunnan vuoden 2021 talousarvion mukaisesti kustannuspaikalta 2036.

 

Kunnanhallitus on päättänyt 5.9.2016 / § 247, että vuokranmaksuun tarkoitettua Utulan Seudun Kylät ry:n avustusta vähennetään vuodesta 2017 alkaen vuosittain 25 %, mikä on otettu huomioon avustusesityksessä.

 

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan liitteenä kylien perustoiminnan, ke­hi­tys­hank­kei­den ja kylätalojen kunnostus- ja kehittämisavustusten yh­teen­ve­to, johon on myös merkitty avustusten jakoehdotus. Saapuneet avus­tus­ha­ke­muk­set ovat nähtävillä kokouksessa.

 

Esittelijä Va. kunnanjohtaja Matias Hilden  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää jakaa vuoden 2021 kylätoiminta-avustukset, yhteensä 20 115 euroa liitteenä olevan jakoesityksen mukaan seuraavasti:

- perustoimintaan 5 915 euroa
- kehityshankkeisiin 11 450 euroa
- kylätalojen kunnostukseen ja kehittämiseen 2 750 euroa.

 

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin, että kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Esko Ijäs, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Irja Liimatainen ja hallituksen jäsenet Päivi Kosunen ja Tomi Raijas olivat esteellisinä (hallintolaki 28.1 § kohta 5) poissa kokouksesta kello 16.40-17.00 eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa