Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.06.2022/Pykälä 151

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kunnanjohtajan määräaikainen virka

 

Kh 07.06.2022 § 140 

 

Valmistelija Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen

 

 Kunnanhallitus 3.5.2022 § 114 päätti julistaa määräaikaisen kunnanjohtajan viran haettavaksi 3.6.2022 klo 12 mennessä. Kunnanjohtajan virka on määräaikainen siihen asti, kunnes Itä-Suomen hallinto-oikeuteen tehdyt valitukset kunnanvaltuuston päätöksestä 2.11.2021 § 83 on käsitelty ja valtuuston päätös on saanut lainvoiman. Tämän jälkeen virkasuhde voi jatkua toistaiseksi voimassa olevana.

 

 Hakuilmoitus julkaistiin 10.5.2022 kunnan ilmoitustaululla, kunnan internet- ja Facebook-sivuilla, Kuntarekryssä ja TE-palvelujen sivuilla, 12.5.20222 Ruokolahtelainen-lehdessä ja 15.5.2022 Uutisvuoksi-lehdessä.

 

 Kunnanjohtajan viran erityiset kelpoisuusvaatimukset olivat soveltuva korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta menestyksekkäästi hoidetuista kunnan tai muista soveltuvista johtotehtävistä.

 

 Kunnanjohtajan aloituspalkaksi määriteltiin 6 500 euroa. Saavutetut tavoitteet ja onnistunut yhteistyö huomioidaan palkkauksessa. Virkasuhteessa ei ole erokorvausta. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Kunnanjohtajan kanssa laaditaan johtajasopimus.

 

 Hakuaika päättyy 3.6.2022 klo 12. Julkisesti haettavana olleeseen virkaan voidaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (11.4.2003/304) 5 §:n mukaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

 

 Viran täytössä käytetään soveltuvuusarviointia ja rekrytointifirmaa. Kunnanhallitus valitsi Merculi Urvalin rekrytointifirmaksi mukaan kunnanjohtajan rekrytointiprosessiin. Kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja Merculi Urval käyvät 6.6.2022 hakijat läpi ja tekevät hakijayhteenvedon sekä ansiovertailun.

 

 Kunnanvaltuusto 14.6.2022 valtuustoseminaarissa haastattelee rekrytointifirman johdolla haastatteluun kutsutut hakijat. Rekrytointifirma tekee soveltuvuusarvioinnit.

 

 Kunnanhallitukselle jaetaan kokouksessa yhteenveto ja ansiovertailu kunnanjohtajan virkaa hakeneista.             

 

Esittelijä Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää haastatteluun kutsuttavat hakijat ja muut haastatte-käytännöt. Kunnanvaltuusto rekrytointifirman johdolla haastattelee hakijat 14.6.2022 valtuustoseminaarissa.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti, että valtuusto 14.6. valtuustoseminaarissa haastattelee seuraavat hakijat: Bergman Jukka, Heinänen Topi, Hertsi Roope ja Örn Outi.

Merkittiin, että Mercuri Urvallin konsultti Jari Stenvall oli läsnä kokouksessa tämän asiakohdan käsittelyn ajan kello 17.30-18.30.

 

Vt. kunnanjohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen oli poissa kokouksesta kello 17.30-18.30 eikä esteellisenä (hallintolain 28 § 1 mom 3. kohta) osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

 

Kh 28.06.2022 § 151  

267/01.01.04.01/2021  

 

Valmistelija Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen

 

 Outi Örn ilmoitti 8.6,2022 kello 21:32 lähetetyllä sähköpostilla vetävänsä hakemuksensa pois Ruokolahden kunnanjohtajan viran hausta. Kunnanvaltuusto seminaarissaan 14.6.2022 haastatteli kolme hakijaa, Bergman Jukka, Heinänen Topi ja Hertsi Roope.

 

 Haastattelujen jälkeen soveltuvuustesteihin lähetettiin Bergman Jukka ja Heinänen Topi.

 

 Kunnanhallitus käy kokouksessaan läpi soveltuvuustestien tulokset.

 

Esittelijä Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto suorittaa kunnanjohtajan määräaikaisen viran virkavaalin.

Kunnanjohtajan virka on määräaikainen siihen asti, kunnes Itä-Suomen hallinto-oikeuteen tehdyt valitukset kunnanvaltuuston päätöksestä 2.11.2021 § 83 on käsitelty ja valtuuston päätös on saanut lainvoiman.

Kunnanjohtajan aloituspalkka on 6 500 euroa. Virkasuhteessa ei ole erokorvausta. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Kunnanjohtajan kanssa laaditaan johtajasopimus.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn alussa kello 16.31.

 

 Merkittiin, että Mercuri Urvallin konsultti Jari Stenvall oli läsnä kokouksessa tämän asiakohdan käsittelyn ajan kello 16.31-17.31.

 

 Merkittiin, että tämän asiankohdan käsittelyn ajaksi pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Päivi Kosunen.

 

 Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Timo Kärki poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 17.31.

 

 Vt. kunnanjohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen ja teknisten palvelujen toimialajohtaja Jari Leppänen olivat poissa kokouksesta kello 16.31-17.31 eivätkä esteellisenä (hallintolain 28 § 1 mom. 3. kohta) osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

 

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa