Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.06.2022/Pykälä 153

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Talousarvio 2023 ja -suunnitelma 2024-2025

 

Kh 28.06.2022 § 153  

179/02.02.00/2022  

 

Valmistelija Vt. kunnanjohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

Kuntalain (410/2015) 110§:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun men­nes­sä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi ta­lous­ar­vio ot­taen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Ta­lous­ar­vion hyväksyminen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös ta­lous­suun­ni­tel­ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun­ni­tel­ma­kau­si). Ta­lous­ar­vio­vuo­si on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun­ta­stra­te­giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta­lous­ar­vios­sa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi­min­nan ja talouden tavoitteet.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät mää­­ra­hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve ka­te­taan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tu­los­las­kel­ma­osa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja ta­lou­den­hoi­dos­sa on noudatettava talousarviota.

 

Vuoden 2023 talousarvion laadintaa varten on laadittu valmisteluohje sekä ohjeellinen raami koko kuntaa koskien. Taloudellisena tavoitteena talousarvion laadinnalle on noin 2 miljoonan euron vuosikate.

 

Kunnanhallitukselle lähetetään esityslistan oheismateriaalina erillinen ta­lous­ar­vion 2023 valmisteluohje sekä raami.

 

Esittelijä Vt. kunnanjohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2023 talousarvion valmisteluohjeen sekä ohjeellisen raamin ja antaa sen tiedoksi ja noudatettavaksi hallintokunnille.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Talousarvio 2023 ja -suunnitelma 2024-2025

 

Kh 28.06.2022 § 153  

179/02.02.00/2022  

 

Valmistelija Vt. kunnanjohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

Kuntalain (410/2015) 110§:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun men­nes­sä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi ta­lous­ar­vio ot­taen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Ta­lous­ar­vion hyväksyminen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös ta­lous­suun­ni­tel­ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun­ni­tel­ma­kau­si). Ta­lous­ar­vio­vuo­si on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun­ta­stra­te­giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta­lous­ar­vios­sa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi­min­nan ja talouden tavoitteet.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät mää­­ra­hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve ka­te­taan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tu­los­las­kel­ma­osa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja ta­lou­den­hoi­dos­sa on noudatettava talousarviota.

 

Vuoden 2023 talousarvion laadintaa varten on laadittu valmisteluohje sekä ohjeellinen raami koko kuntaa koskien. Taloudellisena tavoitteena talousarvion laadinnalle on noin 2 miljoonan euron vuosikate.

 

Kunnanhallitukselle lähetetään esityslistan oheismateriaalina erillinen ta­lous­ar­vion 2023 valmisteluohje sekä raami.

 

Esittelijä Vt. kunnanjohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2023 talousarvion valmisteluohjeen sekä ohjeellisen raamin ja antaa sen tiedoksi ja noudatettavaksi hallintokunnille.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa