Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tilapäinen valiokunta
Pöytäkirja 25.01.2022/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Asianosaisten kuuleminen luottamuksen menettämisen syistä

 

Tilvlknt 21.12.2021 § 5 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh, 044 4491202

 kaisa.hakinen-paananen@ruokolahti.fi

 

 Kunnanvaltuusto 14.12.2021 § 106 päätti asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan valtuuston puheenjohtajiston ja kunnanhallituksen erottamista epäluottamuksen vuoksi.

 

 Kuntalain 34 § mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä.

 

 Valtuusto voi erottaa valtuuston ja valitsemiensa toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee puheenjohtajistoa kokonaisuudessaan.

 

 Kuntalain 35 §:n mukaan erottamisen valmistelee valtuuston asettama tilapäinen valiokunta. Kunnanhallitus 7.12.2021 § 368 yksimielisesti esitti valtuustolle tilapäisen valiokunnan asettamista kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajiston erottamiseksi. Kunnanhallitus katsoi, ettei kunnanhallitus eikä kunnanvaltuuston puheenjohtajisto nauti luottamusta, jonka vuoksi kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajiston erottaminen epäluottamuksen perusteella on saatettava valtuuston päätettäväksi.

 

 Erottamisen perusteiden tulee olla asiallisia eivätkä ne saa perustua mielivaltaan. Erottamispäätöksessä on mainittava, mihin luottamuspula on perustunut.

 

 Erottamisen kohteena oleville luottamushenkilöille on varattava tilaisuus antaa selityksenä luottamuksen menetyksen syistä ja erottamisvaatimuksesta. Myös toimielimen varajäseniä tulee kuulla. Asianomaisen kuuleminen perustuu hallintolain 34 §:ään, jonka mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisuun.

 

 Hallintolain 33 ja 36 §:n mukaan asianosaiselle on ilmoitettava kuulemisen tarkoitus ja selityksen antamiselle varattu määräaika. Määräajan on oltava asian laatuun nähden riittävä. Asianosaisele on samalla ilmoitettava, ettei määräajan noudattamatta jättäminen estä asian ratkaisemista.

 

 Kuulemisen jälkeen kunnanhallitukselle varataan vielä kuntalain 35 §:n mukaisesti tilaisuus antaa lausuntonsa asiasta.

 

 Esityslistan oheismateriaalina on kuulemiskutsu.

 

Esittelijä Puheenjohtaja Heli Virtanen  

 

Päätösehdotus Tilapäinen valiokunta päättää varata kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle tilaisuuden antaa selityksensä luottamuksen menetyksen syistä ja erottamisvaatimuksesta 31.12.2021 kello 12.00 mennessä. Mikäli asianosaiset eivät anna selitystä tai jättävät noudattamatta määräaikaa, se ei estä asian ratkaisemista.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Tilvlknt 07.01.2022 § 4 

 

 

Valmistelija Vt. kunnanjohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 

 Tilapäinen valiokunta 21.12.2021 § 5 päätti varata kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle tilaisuuden antaa kirjallisen selityksensä luottamuksen menetyksen syistä ja erottamisvaatimuksesta 31.12.2021 kello 12.00 mennessä. Mikäli asianosaiset eivät anna selitystä tai jättävät noudattamatta määräaikaa, se ei estä asian ratkaisemista.

 

 Määräaikaan mennessä kirjalliset kuulemisselitykset antoivat kaikki seitsemän (7) kunnanhallituksen jäsentä sekä valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

 

 Kirjallisten henkilökohtaisten kuulemisten jälkeen kunnanhallitukselle varataan vielä kuntalain 35 §:n mukaisesti tilaisuus antaa lausuntonsa asiasta.

 

 Kirjalliset kuulemiset ovat esityslistan oheismateriaalina.

 

Esittelijä Puheenjohtaja Heli Virtanen  

 

Päätösehdotus Tilapäinen valiokunta käy läpi kirjalliset kuulemiset ja laatii niistä muistion sekä päättää varata kunnanhallitukselle kuntalain 35 §:n mukaisen tilaisuuden antaa lausuntonsa kunnanhallituksen jäsenten sekä varajäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston luottamuksen menetyksen syistä ja erottamisvaatimuksesta.

 

Päätös Tilapäinen valiokunta kävi läpi kirjalliset kuulemiset ja laatii niistä muistion. Hallintolain 37 §:n mukaan suullinen kuuleminen on tilapäisen valiokunnan harkinnassa. Tilapäinen valiokunta totesi, että saadut kirjalliset kuulemiset ovat riittävät eikä suullista kuulemista katsottu enää tarpeelliseksi. 

Tilapäinen valiokunta päätti varata kunnanhallitukselle kuntalain 35 §:n mukaisen tilaisuuden antaa lausuntonsa kunnanhallituksen jäsenten sekä varajäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston luottamuksen menetyksen syistä ja erottamisvaatimuksesta.

 

 Anni Lifländer saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana kello 16.07.

 

Tilvlknt 25.01.2022 § 9  

319/00.00.01.01/2021  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 

 Kunnanhallitus kokouksessaan 18.1.2022 § 8 päätti, ettei anna lausuntoa tilapäiselle valiokunnalle kunnanvaltuuston puheenjohtajiston ja kunnanhallituksen erottamisesta luottamuspulan vuoksi.

 

Esittelijä Puheenjohtaja Heli Virtanen  

 

Päätösehdotus Tilapäinen valiokunta merkitsee tiedoksi, ettei kunnanhallitus antanut kuntalain 35 § mukaista lausuntoa.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa