Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tilapäinen valiokunta
Pöytäkirja 25.01.2022/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston ja kunnanhallituksen erottaminen epäluottamuksen vuoksi

Tilvlknt 25.01.2022 § 10  

319/00.00.01.01/2021  

 

Valmistelija Tilapäisen valiokunnan puheenjohtaja Heli Virtanen

 heli.virtanen@ruokolahti.fi

 

 Kunnanvaltuusto 14.12.2021 § 106 asetti tilapäisen valiokunnan valmistelemaan valtuuston puheenjohtajiston ja kunnanhallituksen erottamista epäluottamuksen vuoksi.

 

 Kuntalain 34 § mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja kun-tien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä.

 

 Valtuusto voi erottaa valtuuston ja valitsemiensa toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee puheenjohtajistoa kokonaisuudessaan.

 

 Kuntalain 35 §:n mukaan erottamisen valmistelee valtuuston asettama tilapäinen valiokunta. Erottamisen perusteiden tulee olla asiallisia eivätkä ne saa perustua mielivaltaan. Erottamispäätöksessä on mainittava, mihin luottamuspula on perustunut.

 

 Erottamisen kohteena oleville luottamushenkilöille (hallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä valtuuston puheenjohtajistolle) varattiin hallintolain 34 § mukainen tilaisuus antaa selityksenä luottamuksen menetyksen syistä ja erottamisvaatimuksesta. Hallintolain 33 ja 36 §:n mukaan asianosaisille ilmoitettiin kuulemisen tarkoitus ja selityksen antamiselle varattu määräaika (31.12.2021 klo 12 mennessä) Määräaika (10 päivää) oli asian laatuun nähden riittävä. Asianosaisille samalla ilmoitettiin, ettei määräajan noudattamatta jättäminen estä asian ratkaisemista.

 

 Määräaikaan mennessä kirjalliset kuulemisselitykset antoivat kaikki seitsemän (7) kunnanhallituksen jäsentä sekä valtuustonpuheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Tilapäinen valiokunta totesi kokouksessaan 7.1.2022 § 4, että saadut kirjalliset kuulemiset olivat riittävät eikä suullista kuulemista katsottu enää tarpeelliseksi. Tilapäisen valiokunnan kirjallisten kuulemisten pohjalta laatima muistio on oheismateriaalina.

 

 Kirjallisten henkilökohtaisten kuulemisten jälkeen kunnanhallitukselle varattiin vielä kuntalain 35 §:n mukaisesti tilaisuus antaa lausuntonsa asiasta. Kunnanhallitus kokouksessaan 18.1.2022 § 8 päätti, ettei se anna lausuntoa asiassa.

 

Esittelijä Puheenjohtaja Heli Virtanen  

 

Päätösehdotus Tilapäinen valiokunta esittää valtuustolle, että valtuusto päättää
1) todeta kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston menettäneen valtuuston luottamuksen, koska epäluottamusta hallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston kesken esiintyy. Luottamuspula on vaikeuttanut hallituksen työskentelyä. Tilapäisen valiokunnan saamien asianomaisten kirjallisten kuulemisten perusteella on todettavissa, että luotettavaa, läpinäkyvää, demokratiaa kunnioittavaa hyvän hallintotavan mukaista kaikkia arvostavaa päätöksentekoilmapiiriä ei ole ollut.
2) erottaa kuntalain 34 §:n nojalla hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston.
3) todeta, että erotetut luottamushenkilöt pysyvät toimessaan, kunnes toimeen on valittu toinen henkilö.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa