Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.05.2022/Pykälä 108

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Sanni ja Olavi Hellénin testamentti Ruokolahden kunnalle vanhustyöhön

 

Kh 08.02.2022 § 25 

 

Valmistelija Vt. kunnanjohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

 Sanni ja Olavi Hellén tekivät 27.9.2010 keskinäisen testamentin, jonka mukaan molempien kuoltua omaisuus menee Ruokolahden kunnalle vanhustyöhön käytettäväksi. He molemmat ovat kuolleet, ja heidän omaisuutensa perunkirjan mukaan yhteensä 633 215,18 euroa on testamentin mukaisesti osoitettu Ruokolahden kunnalle vanhustyöhön. Pankkitileillä olevien rahavarojen lisäksi omaisuuteen kuuluvat 3h+k+s asunto-osake, kiinteistö (700-402-2-21) pinta-ala 2 700 m2 ja Imatran Seudun Sähkö Oy:n osakkeet A-sarja 176 kpl.

 

 Esityslistan oheismateriaalina on Sanni Hellenin perunkirja.

 

 Omaisuuteen kuuluva rivitalokolmio on tarkoituksenmukaista vuokrata ja vuokratuotot käytetään vanhustyöhön.

 

 Kiinteistön osalta testamentinjättäjän, Sanni Hellenin, tahtona oli, että kiinteistö myydään Jenna Vertaselle ja Janne Väätäselle.

 

 Testamenttivarat kirjataan lahjoitusrahastojen pääomiin ja varoihin, eikä niiden käyttämistä kirjata vuosittain tuloslaskelmaan. Varoja voidaan kunnan sijoitustoiminnan perusteiden mukaisesti sijoittaa vapaammin kuin kunnan kassavaroja.             

 

Esittelijä Vt. kunnanjohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää
a) perustaa valmistelutyöryhmän valmistelemaan testamenttivarojen käyttöä ja sijoittamista. Työryhmän jäseneksi valitaan hallintojohtaja, hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja, vanhusneuvoston puheenjohtaja Juhani Liimatta, palvelusihteeri Marketta Paananen, Eksoten kotihoidon toimintayksikön esimies Taina Miesperä ja hallituksen edustaja.
b) vuokrata rivitalokolmion ja valtuuttaa asuntopalvelupäällikkö Sari Myyryläisen toimeenpanemaan rivitalon vuokrauksen.
c) myydä 700-402-2-21 kiinteistön testamentinjättäjän Sanni Hellénin tahdon mukaisesti Jenna Vertaselle ja Janne Väätäiselle.

 

Päätös Hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen edustajaksi valmistelutyöryhmään valittiin Päivi Kosunen.

 

 Kunnanhallituksen I puheenjohtaja Jenna Vertanen oli poissa kokouksesta kello 17.22?17.37 eikä esteellisenä (hallintolain 28 § 1 mom. 1. kohta) osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

 

Kh 03.05.2022 § 108  

45/02.07.02/2022  

 

 

Valmistelija Vt. kunnanjohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 

 Valmistelutyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa valmistelemaan testamenttivarojen käyttöä. Testamenttivarojen käyttösuunnittelussa on kuultu Eksoten kotihoitoa ja sieltä esiin tulleita ikäihmisten tarpeita. Erityisesti ikäihmisten yksinäisyyden ennaltaehkäisy on koettu tärkeäksi. Ikäihmisten yksinäisyyden torjumiseksi valmisteluryhmän jäsenet ovat tutustuneet sekä Seurana Oy:n että Gubbe Oy:n vanhuspalveluihin. Molempien esittelyt ovat esityslistan oheismateriaalina.

 

 Molempien yritysten tavoitteena on torjua ikäihmisten yksinäisyyttä ja välittää heille ystäväpalvelua. Gubbella seuralaisina ovat pääasiassa nuoret henkilöt, kun taas Seuranan seuralaisina ovat eläköityneet henkilöt. Molemmilla seuralainen käy ikäihmisen luona kerran viikossa kaksi tuntia.

 

 Valmistelutyöryhmä katsoi Ruokolahdelle soveltuvammaksi Seurana Oy:n palvelumallin. Seurana tarjoaa kunnalle joko viiden tai kymmenen vanhuksen seurana-palvelua avaimet käteen -mallilla.  Valmistelutyöryhmä esittää kunnanhallitukselle, että kunta hankkii Seurana Oyltä vanhusseurapalvelun kymmenelle vanhukselle kuuden kuukauden ajaksi. Tämän jälkeen testamenttivarojen käyttö suunnitellaan pidemmäksi aikaa. Suunnittelun tueksi vuonna 2022 toteutetaan ikäihmisille kysely, jossa he voivat esittää ideoitaan ja toiveitaan testamenttivarojen käytölle.

 

 Testamenttivarojen sijoittamisesta on pyydetty tarjoukset Etelä-Karjalan Osuuspankilta, Aleksandria pankkiiriliike Oyj:ltä ja UB Pankkiiriliike Oy:ltä.  Heidän tekemänsä sijoitussuunnitelmat esitellään kokouksessa.

 

Esittelijä Valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Juhani Liimatta  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että Ruokolahden kunta solmii kuuden kuukauden yhteistyöpaketin Seurana Oy:n kanssa, jossa vanhusseurapalveluja tuotetaan avaimet käteen periaatteella kymmenelle vanhukselle.

 

Päätös Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus päätti, että testamenttivarat sijoitetaan Etelä-Karjalan Osuuspankkiin, pankin tekemän sijoitustarjouksen mukaisesti. 

Merkittiin, että hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Pasi Koistinen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen kello 16.50.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa