Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 07.02.2023/Pykälä 25

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Valtuustoaloite 15.11.2022/ Viljo Rautio: Virtuaalinen innovaatioraha

 

Kh 17.01.2023 § 20 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Jukka Bergman

 puh. 044 4491 201

 jukka-pekka.bergman@ruokolahti.fi

 

 Valtuustoaloitteessa esitetään perustettavaksi virtuaalinen innovaatioraha jokaiselle valtuutetulle summaltaan 5 000 euroa / valtuutettu. Valtuutetut voisivat yhdistää summia keskenään yhteisen idean ympärille. Hyvin perustellut ideat käsiteltäisiin valtuustossa ja parhaat toteuttamiskelpoiset ideat palkittaisiin 100 euron lahjakortilla.

 

 Tässä ehdotuksessa tulee esille idean tavoitteellisuus, onnistumisesta palkitseminen ja taloudellisen realiteetin huomioon ottaminen hanke-, toimenpide- tai investointi-idean kehittämisessä virtuaalisen budjetin raameissa. Matka ideasta suunnittelun kautta toteutukseen vaatii työtä. Idea täytyy pukea sanoiksi ja suunnitelmiksi. Niiden todelliset kustannukset ja aikataulut täytyy selvittää. Ennen kaikkea todellinen tarve idealle täytyy olla olemassa.

 

 Monenlaisia menetelmiä ja työkaluja ideoiden kehittelyyn on olemassa. Valtuutetut valitsevat ideansa työstöön omat työtapansa ja menetelmänsä. Tärkeintä on saada hyvät ideat esille.

 

 Ehdotus toteutusmallista:

 

 Osallistava budjetointi on tärkeä osa kuntademokratiaa. Osallistavassa budjetoinnissa kuntalaiset saavat esittää omia ideoitaan toteutettavaksi kunnan toiminnan suunnittelussa. Valtuutetut ovat myös kuntalaisia, jolloin innovaatiorahan ollessa suunnattuna kaikille kuntalaisille, voivat valtuutetutkin osallistua ideointiin kuntalaisten kanssa.

 

 Idean esittämiseen tulee käyttää yhtenäistä ja niiden vertailuun sopivaa mahdollisimman yksikertaista mallia seuraavasti:

 

 Jokainen idea on kuvattava kaikilla alla olevin otsikoin:

1)      Idean nimi (ideaa hyvin kuvaava nimi, enintään 100 merkkiä)

2)      Idean esittäjä/t

3)      Idean kuvaus (kenelle suunnattu, minkä ongelman / tarpeen idea ratkaisee, enintään 2 500 merkkiä)

4)      Idean mahdollinen toteuttaja(t) (kunta, yritys, yhdistys, muu)

5)      Idean arvioidut toteutuskustannukset (esim. omatyö / ostopalvelut / materiaalit)

 

 Jokaisella osallistujalla on käytössään virtuaalista rahaa 10 000 'Ruokolahden euroa' (R€) ideansa toteuttamiseen, jonka he voivat käyttää omaan ideaansa tai yhdistää sen yhteiseen ideaan.

 

 Ideat tulee toimittaa sähköisessä MS Word-asiakirjamuodossa osoitteeseen kirjaamo@ruokolahti.fi 15.8.2023 mennessä. Myöhästyneitä ideaehdotuksia ei oteta kilpailuun mukaan.

 

 Valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto arvioi ideat lokakuun 2023 loppuun mennessä ja valtuusto palkitsee parhaan idean lahjakortilla tai muulla valitsemallaan tavalla joulukuun 2023 kokouksessaan. Valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto voi kutsua yhteiskunnan eri sektoreiden edustajia ideoiden arviointiryhmään.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jukka Bergman  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, että esitetyn mukainen ideointikilpailu kuntalaisille käynnistetään 1.5.2023 ja se päättyy 15.8.2023. Aloite on loppuun käsitelty.

 

Päätös Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus lähettää edelleen valtuustolle tiedoksi aloitteen käsittelyn.

 

Kv 07.02.2023 § 25  

52/00.01.03.01/2022     

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustoaloitteen käsittelyn tiedoksi valtuustolle. Aloite on loppuun käsitelty.               

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa