Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 07.02.2023/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Valtuustoaloite 14.12.2021 / Esko Ijäs, Vesa Kokkonen ja Heidi Kyyrö: yksityinen hoivakoti

 

Kh 31.01.2023 § 36 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

 Yksityinen hoivakoti -aloitteessa esitetään, että Ruokolahden kunta hakee hoivakotiyrittäjää ja suunnittelee valitun yrittäjän kanssa hoivakodille sopivan kiinteistön Ruokolahdelle. Aloitteen ajatuksena on, että Ruokolahden kunta rakennuttaa hoivakodin ja vuokraa sen yrittäjälle. Aloitteessa toivottiin myös selvitettävän, voisiko Ruokolahden Vuokratalot Oy olla rakennuttaja ja vuokraaja. Toimintamalliksi esitetään samanlaista kuin Koivukeskuksessa. Aloitteessa todetaan, että ruokolahtelaiset, jotka tarvitsevat pitkäaikaishoitoa hakeutuvat usein yksityiseen hoivakotiin toiselle paikkakunnalle.

 

 Ruokolahden väestö ikääntyy, joka puolestaan vaikuttaa toimintakykyyn. Toimintakyvyn alentuessa palveluntarpeet kasvavat. Elämänlaadun kannalta keskeisin asumisen paikka on oma koti, joka tukee itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja mielekästä tekemistä. Ikääntymisen muutoksiin voi varautua ottamalla huomioon asunnon ja lähiympäristön mahdollisuudet tilanteessa, jossa toimintakyky iän myötä muuttuu. Asuinrakennusten esteettömyydellä on suuri merkitys iäkkäiden kotona asumisen mahdollistajana. Aina kuitenkaan omassa kodissa asuminen ei ole mahdollista.

 

 Ruokolahden kunnassa on käynnissä Ikäystävällinen Ruokolahti -hanke, jonka päätavoitteena on tulevaisuuden asumisratkaisujen selvittäminen ja ikäystävällisyyden kehittäminen Ruokolahdella. Hankkeessa selvitetään Ruokolahden kunnan ikääntyneen väestön asumisratkaisut huomioiden ikärakenteen lisäksi lainsäädännön mukanaan tuomat muutostarpeet, kuntalaisten toiveet asumisesta ja palveluista, yhteisöllisyyden toteutuminen erilaisissa asumisen ratkaisuissa sekä ikä- ja muistiystävällisyyden kehittäminen asumisessa ja asuinympäristössä.

 

 Hankkeen aikana selvitetään mahdollisuudet senioriasumiselle ja muille välimuotoisille sekä yhteisöllisille asumismuodoille ikäystävällisten asumisratkaisujen edistämiseksi. Hankkeen lopputuloksena saadaan taajaman asumissuunnitelma.

 

 Ikääntyvälle väestölle suunnattujen uudisrakennusten suunnittelu on jo käynnistetty kunnassa ja keskustelut EKHVA:n kanssa aloitettu. Aloite huomioidaan suunnittelutyössä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jukka Bergman  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, että Yksityinen hoivakoti -aloite huomioidaan ikääntyvän väestön asumisratkaisuja suunniteltaessa sekä Ikäystävällinen Ruokolahti -hankkeessa että kunnan omassa senioriasumisen suunnittelussa.

Kunnanhallitus lähettää edelleen valtuustolle tiedoksi aloitteen käsittelyn. Aloite on loppuun käsitelty.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Kv 07.02.2023 § 27  

48/06.00.00/2023      

Päätösehdotus. Kunnanhallitus esittää valtuustoaloitteen käsittelyn tiedoksi valtuustolle. Aloite on loppuun käsitelty.
   

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa