Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 07.02.2023/Pykälä 28

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Valtuustoaloite 13.12.2022 / Hilma-Liina Luumi ja Taina Paananen ja Keskustan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä: Kunta on kotipesä -työryhmän perustaminen

 

Hpltk 25.01.2023 § 8 

 

Valmistelija Vt. hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Aleksi Puustjärvi

 puh. 044 4491 260

 aleksi.puustjarvi@ruokolahti.fi

 

 Hilma-Liina Luumi ja Taina Paananen ja Keskustan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä ovat jättäneet 13.12.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:

 

 Valtuustoaloite: Kunta on kotipesämme -työryhmän perustaminen

 

 "Lokakuussa 2021 valtuustoaloitteessa tuotiin esille huoli kuntamme lasten ja nuorten tilanteesta sekä heitä perheineen tukevien palveluiden ja toimien tarve. Reilussa vuodessa tuo huoli ei ole poistunut, päinvastoin: lastemme ja nuortemme mieltä ja maailmaa kuormittavat asiat heijastuvat kautta linjan heidän koulu- ja muuhun elinympäristöönsä.

 

 Kuluneen syksyn aikana kotikuntamme jälkikasvun pahoinvointi on näkynyt muun muassa levottomana liikehdintänä julkisissa ja yhteisissä sisä- ja ulkotiloissa sekä ei-toivottavana käytöksenä aikuisia kohtaan. Tämä puolestaan, sosiaalisen median myllyllä höystettynä, on luonut laajempaa pelon ja turvattomuuden ilmapiiriä kuntamme lasten ja nuorten keskuuteen. Turvallisen ja hyvinvoivan kotikunnan strateginen tavoite siis horjuu, ja siihen meidän aikuisten tulee puuttua laajan yhteistyön kautta.

 

 Esitämme, että kuntaan perustetaan mahdollisimman nopealla aikataululla monialainen yhteistyöryhmä työnimellä "Kunta on kotipesä". Työryhmän jäsenistö kootaan laaja-alaisesti lapsia ja nuoria kohtaavista ja heidän asioitaan tuntevista aikuisista. Ryhmä laatii yhteisen ehkäisevän, varhaisen ja nopean puuttumisen toimintamallin lasten ja nuorten vapaa-ajalle. Tarkoitus on vahvistaa kuntamme lasten ja nuorten parissa toimivien tahojen yhteistyötä, tukea perheiden kasvatustyötä sekä luoda entistä vahvempaa turvallisuuden tunnetta "kunnan kotipesässä" elämisestä lapsillemme ja nuorillemme."

 

 Lausunto

 

 Nuorisolaki (1285/2016) 9 §:n mukaan paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Verkoston tai muun yhteistyöryhmän tulee toimia vuorovaikutuksessa nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen verkosto. Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita.

 

 Ruokolahdella on yhteinen nuorten moniammatillinen hyvinvointityöryhmä Rautjärven ja Parikkalan kanssa. Ruokolahden kunnan hyvinvointipalveluissa tunnistetaan tarve myös kunnan oman, aloitteessa mainitun työryhmän perustamiseksi. Kunnassa on aiemmin toiminut vastaava ryhmä, mutta sen toiminta on lopetettu vuonna 2013. Nyt perustettavaksi esitettävän ryhmän toiminnan painopiste tulee olemaan nimenomaan lasten ja nuorten vapaa-ajassa sekä perheiden kasvatustyössä.

 

 Aloitteen pohjalta hyvinvointipalveluissa on aloitettu jo monialainen alustava kartoitus työryhmän käytännön toiminnan aloittamiseksi. Ryhmän kokoonpanoksi on tällä hetkellä suunniteltu seuraavaa:

 

 Nuoriso-ohjaaja, Ruokolahden kunta

 Erityisnuorisotyöntekijä, Ruokolahden kunta

 Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja, Ruokolahden kunta

 Perusopetuksen edustaja(t), Ruokolahden kunta

Päättäjien edustaja(t), Ruokolahden kunta

 

Lisäksi jäseniksi kutsutaan:

 

 Ruokolahden koulun vanhempaintoimikunnan edustaja

 Nuorisotyönohjaaja, Ruokolahden seurakunta

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen edustaja(t)

Paikallisten järjestöjen ja urheiluseurojen edustajia (esim. Ruokolahden Raju, RPS, Erätoverit, Parikkalan 4H, MLL)

Poliisitoimen edustaja

Yhteisöjen ja yhteistyökumppanien edustajia, kuten Walkers Imatra, Ketju-työryhmä jne.

 

Esittelijä Vt. Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Puustjärvi Aleksi

 

Päätösehdotus Hyvinvointipalvelujen lautakunta ehdottaa perustettavaksi Kunta on kotipesä -työryhmää sekä nimeämään sen viranhaltija-/ työntekijäjäseniksi nuoriso-ohjaajan, erityisnuorisotyöntekijän ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan. Perusopetus valitsee keskuudestaan oman edustajansa tai edustajat työryhmään.

 

 Kunnanhallitusta pyydetään nimeämään päättäjien edustaja(t). Ryhmä voi tarvittaessa kutsua kokouksiin eri alojen asiantuntijoita riippuen käsiteltävistä asioista. Työryhmän toiminnan ennakkovalmistelua voidaan jatkaa virkamiestyönä.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Kh 31.01.2023 § 37 

 

Valmistelija Vt. hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Aleksi Puustjärvi

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jukka Bergman  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Kunta on kotipesä -valtuustoaloitteen käsittelyn ja lähettää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Aloite on loppuun käsitelty.

 

Päätös Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus nimesi päättäjien edustajaksi Jenna Vertasen ja varaedustajaksi Anni Lifländerin.

 

Kv 07.02.2023 § 28  

45/12.05.00/2023  

   

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustoaloitteen käsittelyn tiedoksi valtuustolle. Aloite on loppuun käsitelty.

 

 Aloite on loppuun käsitelty.  

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa