Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.03.2023/Pykälä 75

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Asianhallintasihteerin virka

 

Kh 24.02.2023 § 66 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

 Kunnanhallitus 31.1.2023 § 49 julisti haettavaksi asianhallintasihteerin viran. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan viran hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla. Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Hakuaika alkoi 1.2.2023 ja päättyi 17.2.2023 klo 12. Hakuilmoitus julkaistiin 1.2.2023 kunnan internet-sivuilla, Kunta-rekryssa ja TE-palveluiden sivustolla. Ruokolahtelainen -lehdessä hakuilmoitus oli 9.2.2023. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä kahdeksan (8).

 

Kelpoisuutena tehtävään edellytettiin soveltuvaa koulutusta, kuten asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkintoa, asiakirjahallinnon ja arkistotoimen muuta tutkintoa tai opintoja taikka työkokemuksen kautta osoitettu osaamista asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta. Eduksi katsottiin kokemus Dynasty-asianhallintaohjelmasta sekä kunnan asiakirja-aineistoihin ja rekistereihin liittyvä osaaminen ja aiempi työkokemus.

 

Hakuilmoituksessa todettiin, että viran hoitaminen vaatii aloitteellista ja itsenäistä työotetta, tarkkuutta ja järjestelmällisyyttä, kykyä kohdata ihmisiä asiakaspalveluhenkisesti, taitoa toimia paineen alla sekä joustavaa asennetta, muutos- ja sopeutumiskykyä. Valittavalta edellytettiin hyviä, tehtävän mukaisia tietoteknisiä taitoja sekä erinomaista suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa. Eduksi katsottiin hyvän suullisen ja kirjallisen englannin kielen taidon.

 

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Viran tehtäväkohtainen palkka on 2 450,00 euroa. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa ja valittavalta henkilöltä edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta.

 

Hakuilmoituksessa mainittujen viran erityisten kelpoisuusehtojen (soveltuva koulutus, työkokemus asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta, kunta-alan kokemus, Dynasty-asianhallintaohjelman kokemus, tehtävän mukaiset ICT-taidot, suomen kielen suullisen ja kirjallinen taito sekä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito) perusteella tehdyn ansiovertailun perusteella haastateltavaksi kutsuttiin kolme henkilöä. Haastattelut pidetään tiistaina 21.2.2023. Ansiovertailu ja hakijayhteenveto ovat oheismateriaalina.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jukka Bergman  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus suorittaa asianhallintasihteerin virkavaalin ja valitsee ansiovertailun ja haastattelun perusteella sopivimmaksi arvioidun henkilön asianhallintasihteerin virkaan ja varalle toiseksi parhaiten viran erityiset kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilön.
Valinta on ehdollinen ja edellyttää, että virkaan valittu esittää hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti valita asianhallintasihteerin virkaan Samuel Rannan ja varalle Minna Rautiaisen.

Ansiovertailun ja haastattelujen perusteella virkaan sopivammaksi katsottiin Samuel Ranta. Hänellä on arkistonhoitoon ja asianhallintaan soveltuva tutkinto sekä työkokemusta. Samuel Rannalla on hyvät ict-taidot sekä erinomainen suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Toiseksi parhaiten viran kelpoisuusvaatimukset täytti Minna Rautiainen.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Virantehtäväkohtainen palkka on 2 450,00 euroa.

Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

 

Kh 14.03.2023 § 75  

66/01.01.00.01/2023  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 

 Samuel Ranta on 6.3.2023 esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jukka Bergman  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus vahvistaa Samuel Rannan valinnan asianhallintasihteerin virkaan.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa