Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.03.2023/Pykälä 85

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tilinpäätös 2022

 

Kh 29.03.2023 § 85  

106/02.02.02/2023  

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Jukka Bergman

 puh. 044 4491 201

 jukka-pekka.bergman@ruokolahti.fi

 

 Kuntalain 113 § mukaisesti kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

 Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

 Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset seikat on ilmoitettava liitetiedoissa.

 

 Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

 

 Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

 

 Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.

 

 Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

 

 Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

 

 Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

 Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

 

 Kulunut vuosi 2022 oli monella tapaa poikkeuksellinen tuoden kunnille monia haasteita niin toimintaan kuin talouteenkin liittyen. Helmikuussa Venäjä hyökkäsi Ukrainaan käynnistäen kansainvälisen talous- ja geopoliittisen kriisin. Toisena haasteena oli hyvinvointialueiden käynnistyminen ja niiden vaikutukset kuntatalouteen ja kuntien toimintoihin. Näistäkin haasteista Ruokolahden kunta selvisi mallikkaasti.

 

 Kunnan toimintatuotot kasvoivat edellisvuoteen nähden noin 797 000 eurolla, johtuen ennen kaikkea myyntituottojen kasvusta. Maakaasun hinnannousu nosti myyntituottoja noin 700 000 eurolla. Toimintakulut vastaavasti kasvoivat noin 2,8 miljoonalla eurolla. Suurin selittävätekijä toimintakulujen kasvulle on maakaasun hinnan nousu. Maakaasun energiamaksut nousivat 1,1 miljoonaa euroa. Kunnan toimintakate oli noin 33,3 miljoona euroa, ja heikkeni noin 2,1 miljoonalla eurolla. Kunnan toimintakate toteutui noin 100 000 euroa talousarviota huonommin.

 

 Kunnalle tilitettyjen verotulojen määrä nousi edellisvuodesta noin 273 000 eurolla. Yhteisöveron tilitykset vähenivät noin 342 000 euroa ja kunnallisveron tilitykset kasvoivat noin 540 000 euroa. Kiinteistöveron tilitykset kasvoivat 75 000 eurolla.

 

 Vuosikate oli noin 1,8 miljoonaa euroa ja heikkeni vuodesta 2021 noin 1,5 miljoonalla eurolla. Talousarvioon verrattuna vuosikate oli noin 1,2 miljoonaa euroa parempi.

 

 Nettoinvestoinnit olivat noin 3,0 miljoonaa euroa, ylittäen selvästi vuosikatteen ja siten myös rahoitusasema heikkeni. Kunnan lainakantaa lyhennettiin 609 000 eurolla, ja se oli vuoden lopussa noin 11,6 miljoonaa (2 388 euroa / asukas).

 

 Kuntakonsernin tulos oli noin 379 000 euroa alijäämäinen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Bergman Jukka-Pekka

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1. allekirjoittaa Ruokolahden kunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi,
2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuustolle käsiteltäväksi,
3. oikeuttaa taloushallinnon tekemään tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset ja korjaukset,
4. esittää, että poistoeron vähennystä kirjataan 108 640,82 euroa, ja tilikauden tuloksen (-76 599,47 euroa) myötä syntyvä tilikauden ylijäämä     32 041,35 euroa siirretään edellisten vuosien ylijäämä -tilille.

 

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Timo Kärki saapui kokoukseen asiankohdan käsittelyn aikana kello 15.55.

Merkittiin, että asumispalvelupäällikkö Sari Myyryläinen, talouspäällikkö Marja Penttinen ja vt. hyvinvointi palvelujen toimialapäällikkö Aleksi Puustjärvi poistuivat kokouksessa asiankohdan käsittelyn jälkeen kello 15.59.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa