Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.04.2023/Pykälä 104


Yleisavustukset 2023

 

Kh 14.03.2023 § 77 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

 Ruokolahden kunta myöntää harkinnanvaraisia yleisavustuksia yhdistyksille, jotka vahvistavat kunnan elinvoimaisuutta, edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä tai kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja joiden kotipaikka on Ruokolahti.

 

 Avustus myönnetään yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan, ei yksittäiseen toimenpiteeseen, kuten esim.

?        yhdistyksen vuosipäivätilaisuuksien järjestelyihin

?        yhdistysten jäsenten palkitsemiseen

?        tilavuokriin, rakennusten ylläpitoon, toimitilojen rakentamiseen ja maanhankintaan.

?        ulkomaanmatkoihin tai muihin matkakuluihin.

 

Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon toiminnan määrä, laatu ja vaikuttavuus sekä yhdistyksen kunnalta tai muualta saamat avustukset.

 

 Ruokolahden kunnan harkinnanvaraiset yleisavustukset olivat haettavana 16.1.-28.2.2023. Hakuilmoitus julkaistiin kunnan nettisivuilla 16.1.2023 ja Ruokolahtelainen-lehdessä 26.1.2023.

 

 Avustusmääräraha vuodelle 2023 on 14 000 euroa.

 

 Määräaikaan mennessä saapui neljä (4) yleisavustushakemusta, joista yksi ei täyttänyt hakukriteerejä. Hakijana ei ollut yhdistys. Hakukriteerin täyttivät seuraavat kolme (3) hakemusta:

 

Hakija

Haettu avustus €

Ruokolahti Seura ry

1 000

MLL, Ruokolahden yhdistys

2 000

Ruokolahden Talviuimarit ry

5 000

 

 Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan oheismateriaalina saapuneet yleisavustushakemukset.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jukka Bergman  

 

Päätösehdotus Ruokolahden kunnanhallitus päättää myöntää seuraavat yleisavustukset vuodelle 2023
-  Ruokolahti-Seura ry 1 000 euroa
-  MLL, Ruokolahden yhdistys 2 000 euroa
-  Ruokolahden Talviuimarit ry 5 000 euroa.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti
a) myöntää Ruokolahti Seura ry:lle 1 000 euron ja MLL, Ruokolahden yhdistykselle 2 000 euron yleisavustuksen.
b) pyytää Ruokolahden Talviuimarit ry:ltä lisäselvitystä hakemukseensa.

 

 

Kh 29.03.2023 § 89 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 

 Yleisavustuksiin on varattu 14 000 euroa vuodelle 2023. Avustuksiin on käytetty tällä hetkellä 3 000 euroa. Avustukset on tarkoitettu Ruokolahtelaisille yhdistyksille toimintaan, joka edistää kunnan elinvoimaisuutta, kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä tai kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Koska avustusmäärärahaa on vielä jäljellä, voitaisiin avustushakemus avata uudelleen ja jatkaa niin kauan, kun määrärahaa on jakamatta.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jukka Bergman  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää jatkaa yleisavustusten hakuaikaa niin kauan, kun avustuksiin varattua määrärahaa on jakamatta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kh 18.04.2023 § 104  

85/02.05.01.02/2023  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 

 Ruokolahden Talviuimarit ry on antanut pyydetyn lisäselvityksen hakemukseensa. Lisäselvitys on esityslistan oheismateriaalina.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jukka Bergman  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää kokouksessaan Ruokolahden Talviuimarit ry:lle annettavasta yleisavustuksesta.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti myöntää 1 000 euron yleisavustuksen Ruokolahden Talviuimarit ry:lle.

Kunnanhallituksen jäsen Toni Ovaska oli poissa kokouksesta kello 17.44-18.03 eikä esteellisenä (hallintolain 28 § 1 mom. 5. kohta) osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Merkittiin, että kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Tomi Raijas poistui kokouksesta asiakohdan käsitellyn aikana kello 18.00.

 

Ptk. tark.