Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.09.2023/Pykälä 191


Aurinkovoimalahankkeen kaavoitussopimus ja osayleiskaavoituksen käynnistäminen kiinteistöille 700-441-1-124 ja 700-441-1-101

 

Kh 05.09.2023 § 191  

175/10.02.02/2023  

 

Valmistelija Teknisten palvelujen toimialajohtaja Jari Leppänen

 puh. 044 4491 255

 jari.leppanen@ruokolahti.fi

 

Ruokolahden Aurinkovoima Oy on tehnyt Ruokolahden kunnalle aloitteen aurinkovoimalaa varten tarvittavan osayleiskaavan ja Ruokolahden sisävesistön rantayleiskaavan muutoksen laatimiseksi kiinteistöjen 700-441-1-101 ja 700-441-1-124 alueille. Ruokolahden Aurinkovoima Oy:llä on kiinteistöille vuokrasopimus. Osalla kiinteistöjen alueista on voimassa kunnanvaltuuston 28.1.2008 § 11 hyväksymä Ruokolahden sisävesistön rantayleiskaava, jossa rantayleiskaavaan sisältyvät kiinteistöjen alueet on osoitettu metsätalousalueeksi (M), jolla rakentaminen on kielletty. Suunnittelualueen koko on n. 88 ha.

 

Osayleiskaavan ja rantayleiskaavamuutoksen laadinnan tavoitteena on mahdollistaa aurinkovoimalan, tiestön ja sähkönsiirtolinjojen rakentaminen kaavoitettavalle alueelle. Kunta on pyytänyt alustavan lausunnon Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta eikä estettä kaavoituksen aloitukselle ole ilmennyt.

 

Ruokolahden Aurinkovoima Oy esittää kaavan laatijaksi Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunulaa, vastuullisena suunnittelijanaan Kaija Maunula, arkkitehti SAFA YKS 524. Kaavamuutoksen kustannuksista vastaa Ruokolahden Aurinkovoima Oy. Ruokolahden Aurinkovoima Oy ja Ruokolahden kunta sopivat kaavan laatimisesta kunnalle aiheutuvista kustannuksista kaavoitussopimuksessa.

 

Oheismateriaalina kunnanhallitukselle jaetaan Ruokolahden Aurinkovoima Oy:n kunnalle jättämä kaavoitusaloite ja kaavoitussopimusluonnos.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Bergman Jukka-Pekka

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja Ruokolahden Aurinkovoima Oy:n välillä tehtävän kaavoitussopimuksen sekä päättää käynnistää osayleiskaavan ja Ruokolahden sisävesien rantayleiskaavan muutoksen kiinteistöille 700-441-1-101 ja 700-441-1-124.  Kunnanhallitus hyväksyy kaavan laatijaksi Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunulan.

 

Päätös Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuuston II varajäsen Kari Kattainen oli poissa kokouksesta kello 17.00-17.25 eikä esteellisenä (hallintolain 28 § 1 mom. 1. kohta) osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

 

Ptk. tark.