Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 181

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Paikallisneuvottelut koronakorvauksien maksamisesta

 

Kh 07.06.2021 § 181  

164/01.00.01/2021  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

 Juko ry jätti 24.3.2021 paikallisneuvottelupyynnöt koronapandemiasta aiheutuneiden tehtävien vaativuuden kasvamisen sekä lisätöiden ja -vastuiden korvaamisesta OVTES:n KVTES:n ja TS:n piirissä oleville jukolaisille.

 

 Paikallisneuvottelupyynnöt koskivat kunnallisen pääsopimuksen 8, 13 sekä 14 §:n mukaisia paikallisneuvotteluja kannustinpalkkion maksamisesta sekä velvoittavan sopimuspykälän tulkinnasta poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä toteutettaessa OVTES:n soveltamisalan piirissä olevien jukolaisten osalta ja koronalisästä KVTES:n ja TS:n soveltamisalan piirissä olevien jukolaisten osalta.

 

 KT:n näkemyksen mukaan pääsopimuksen 7 § ja 8 § koskevat erimielisyyttä voimassa olevien velvoittavien sopimusmääräysten tulkinnasta. Niitä ei sovelleta esitettäessä OVTES:sta poikkeavaa tai harkinnanvaraista palkitsemista (13 ja 14 §).

 

 Pääsopimuksen 13 § koskee OVTES:sta poikkeamista eli esimerkiksi sellaista palkitsemista, joka OVTES:n mukaan ei olisi sallittua edes työnantajan omalla päätöksellä. OVTES:n Osio A 2 § 1 mom. myös kieltää työaikamääräyksistä sopimisen ilman KT:n ja OAJ:n erillistä valtuutusta.

 

 Pääsopimuksen 14 § koskee eräitä harkinnanvaraisia asioita koskevia neuvottelumenettelyitä. Ne koskevat sopimuksen mukaista/tuntemaa, mutta työnantajalle vapaaehtoista soveltamista. 14 § 3 mom. mukaan neuvotteluvelvoite ei koske työnantajan käytettäväksi tarkoitetun kannustavan palkkausperusteen käyttämistä. KVTES II luku 14 § 2 mom. mukaan kertapalkkion maksamisperusteet on tarkoituksenmukaista selvittää yhteisesti henkilöstön kanssa, jos niitä käytetään yleisesti. Kertapalkkion perusteiden selvittäminen ei ole kuitenkaan pääsopimuksen 14 § mukaista neuvottelumenettelyä.

 

 JUKO, kuten muutkin järjestöt, voivat aina toivoa virka- ja työehtosopimuksen ylittävää palkitsemista, mutta työnantajalle tämä on täysin harkinnanvaraista. Mahdollisessa palkitsemisessa on syytä ottaa huomioon mm. taloudellinen tilanne, tosiasialliset paikalliset perusteet palkitsemiseen sekä palkitsemisen kokonaisuus koko henkilöstön näkökulmasta.

 

 Työaika- ja palkkausjärjestelmät eroavat toisistaan sopimusaloittain, mutta myös OVTES:n sisällä. Työmäärän lisääminen on voitu esimerkiksi ottaa jo huomioon lisätyökorvauksina (esim. vuosityöaikajärjestelmä). Muilla sopimusaloilla lisätyö voidaan korvata työaikakorvauksina.

 

 Työn vaativuutta voidaan korvata paikallisen työn vaativuuden arviointijärjestelmän kautta. Arviointikriteerien muuttaminen edellyttää neuvottelumenettelyä, vaikka työnantaja voikin itse päättää esim. uudesta arviointikriteeristä (esim. koronan aiheuttama työn vaativuus). Tällöin pitää kuitenkin huomioida korvauksen määräaikaisuus. Jotta korotetun tehtäväkohtaisen palkan voisi alentaa myöhemmin tavalliselle tasolleen, tulisi tehtäväkohtaisen palkan alentaminen sopia paikallisella sopimuksella (Pääsopimus 13 §). Samat ongelmat koskevat myös henkilökohtaista lisää.

 

 JUKO ry:n pääluottamusmiehen ja OAJ:n Ruokolahden paikallisyhdistyksen puheenjohtajan,kanssa on käyty paikallisneuvotteluja 6.4.2021 ja 20.5.2021. Neuvotteluissa 6.4.2021 he esittivät toiveen kertakorvauksesta korona-ajan työmäärän lisääntymisen vuoksi. Toinen neuvottelu pidettiin 20.5.2021, johon osallistui myös JHL:n Imatran paikallisosaston puheenjohtaja. Neuvottelut päättyivät erimielisinä.

 

 Juko ry:n ja OAJ Ruokolahden paikallisyhdistyksen tavoitteena oli saada konkreettisia rahallisia korvauksia jukolaisille kunnan työntekijöille. Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan mukaan olisi vaikea lähteä arvottamaan erilaisia työtehtäviä ja sitä, miten korona on vaikuttanut kenenkin työnkuviin. Työnantajan esitys on, että kunta muistaa henkilöstöä tasapuolisella tavalla esimerkiksi syksyllä 2021 järjestettävällä kiitostilaisuudella tai muulla vastaavalla tavalla.

 

 Nykyisessä palkkausjärjestelmässämme on käytössä kertakorvaus, joka on hyväksytty kunnanhallituksessa 4.11.2019 § 266. Ruokolahden kunnassa kertapalkkiota käytetään, kun yksilö/ryhmä

?        on suoriutunut normaalista poikkeavasta työtehtävästä tai projektista menestyksekkäästi,

?        parantanut huomattavasti työyhteisön toimivuutta,

?        osoittanut poikkeuksellista oma-aloitteisuutta tai innovatiivisuutta työn kehittämiseksi tai

?        toiminut muuten huomionarvoisella ja kiitettävällä tavalla työpaikalla.

Kertapalkkio voi olla enintään 500 euroa / työntekijä. Kertapalkkion myöntämisen ajankohta talousarviovuoden aikana on esimiehen omassa harkinnassa.

 

Kunnassa on myös käynnissä palkkausjärjestelmän uudistaminen, jossa päivitetään tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen arviointilomakkeita. Tällä uudistuksellä pyritään saamaan tehtävän vaativuudet vastaamaan tehtävänkohtaista palkkaa.

 

Kunnanhallitukselle jaetaan esitylistan mukana paikallisneuvottelupöytäkirjat liitteineen.

 

Esittelijä Va. kunnanjohtaja Matias Hilden  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa,
1. että paikalliset neuvottelut 20.5.2021 päättyivät erimielisinä ja
2. ettei ole perusteita maksaa koronaan liittyviä kertakorvauksia.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja totesi, että Ruokolahden kunta muistaa koko kunnan henkilöstöä tasapuolisella tavalla esimerkiksi syksyllä 2021 järjestettävällä kiitostilaisuudella tai muulla vastaavalla tavalla.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa