Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointipalvelujen lautakunta
Pöytäkirja 21.06.2021/Pykälä 68

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kunnan koulukuljetuskilpailutus 2021-2023 + optio

 

Hpltk 21.06.2021 § 68  

181/02.08.00/2021  

 

 

Valmistelija Va. kunnanjohtaja Matias Hilden

 puh. 044 4491 201, matias.hilden@ruokolahti.fi

 

 Ruokolahden kunnan ostoliikenne kilpailutettiin edellisen kerran vuonna 2018. Tuolloin tehty hankinta kattoi lukuvuoden 2018-2019, ja lisäksi kaksi yhden vuoden optiovuotta, jotka päättyivät keväällä 2021.

 

 Uuden sopimuskauden kilpailutuksen valmistelu käynnistyi talvella 2021. Tarjouksia pyydettiin kolmessa eri osassa: linja-autoliikenteestä (A-osa, 2 aluetta), taksiliikenteestä (B-osa, 5 aluetta/18 reittiä) sekä tämän lisäksi puitehankinnasta (C-osa), jonka perusteella hankitaan kunnan tarjouspyynnön lisäksi toteutettavat koulukuljetus- ja vastaavat palvelut. B-osassa oli mahdollista tehdä tarjous yksittäisten reittien lisäksi myös aluetarjouksena. Tarjousmenettely oli avoin ja EU-kynnysarvot ylittävä. Liikennöinnin osalta edellytettiin Euro4-luokan kalustoa. Vertailuperusteena oli halvin hinta.

 

 Sopimuskausi kattaa koulukuljetukset Ruokolahden kunnan hyvinvointipalvelujen lautakunnan päättäminä perusopetuksen lähiopetuspäivinä lukuvuosina 2021 - 2022 ja 2022 - 2023. Sopimukseen sisältyy optiolukuvuodet 2023 - 2024 ja 2024 - 2025.

 

 Tarjouskilpailuun osallistui kaikkiaan 14 liikennöitsijää, jotka kaikki täyttivät tarjouskilpailussa vaaditut edellytykset. Tarjoajien osalta ei ole tullut ilmi pakollisia tai harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita, ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Linja-autoliikenteeseen tuli 3-4 tarjousta/alue ja taksiliikenteeseen 2-8 tarjousta/reitti. Puitehankintaan saatiin tarjouksia yhteensä 17 eri kalustokokoluokassa.

 

 Tarjouspyyntö sekä vertailu liitteineen oheismateriaalina. Liitteenä tarjousvertailun perusteella laadittu listaus reiteistä ja niille valittavista liikennöitsijöistä.

 

 Taxijehut Oy on perjantaina 18.6. esittänyt tarjouksensa korjaamista siten, että yksi kolmesta autosta poistettaisiin heidän antamastaan tarjouksesta aamureittien osalta.

 

 Hankintalain 3 § mukaisesti "Hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen."

 

 Koska tällainen muutos tarkoittaisi käytännössä tarjousvertailun muuttumista, ei esityksen hyväksymistä voida pitää hankintalain kannalta sikäli epäolennaisena, että tällainen muutos voitaisiin hyväksyä.

 

Esittelijä Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Koistinen Pasi

 

Päätösehdotus Hyvinvointipalvelujen lautakunta päättää

1. hankkia kunnan lukuvuosien 2021-2023 liikennöinnin liitteen mukaisesti. Hankintasopimus solmitaan hankintalain 129 § mukaisesti vasta 14 vuorokauden odotusajan jälkeen.

2. oikeuttaa hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan solmimaan tarvittaessa väliaikaisen hankintasopimuksen valittujen liikennöitsijöiden kanssa, mikäli hankintapäätös ei saa lainvoimaa muutoksenhaun vuoksi.

 

Lisäys päätösehdotukseen kokouksessa

 

3. päättää hylätä Taxijehut Oy:n esityksen tarjouksensa täydentämisestä.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa