Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.06.2021/Pykälä 199

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen vaali

 

Kh 28.06.2021 § 199  

170/00.00.01.01/2021  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan kukin jä­sen­kun­ta valitsee yhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja hänelle hen­ki­­koh­tai­sen varajäsenen kutakin peruspääomaosuuden alkavaa sataatuhatta (100 000) euroa kohti. Ruokolahden peruspääomaosuuden (3,05 % /

2 249 214,39 euroa) mukaan valitaan yksi jäsen ja hänelle hen­ki­­koh­tai­nen va­ra­­sen.

 

Yhtymävaltuuston jäsenen tulee olla jäsenkuntansa kunnanvaltuuston jä­sen tai varajäsen. Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsen­kun­ti­en valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Toimikausi jatkuu sii­hen asti kunnes uusi yhtymävaltuusto on valittu.

 

 Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan sekä kunnallisissa että kuntien välisen yh­teis­toi­min­nan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla se­kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muu­ta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja va­ra­­se­niä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että va­ra­­sen­ten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hä­nen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myös­kään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

 

Esittelijä Va. Kunnanjohtaja Matias Hilden  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymään jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen valtuustokaudeksi 2021-2025.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa