Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.06.2021/Pykälä 198

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Teknisten palvelujen lautakunnan vaali

 

Kh 28.06.2021 § 198  

170/00.00.01.01/2021  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

Kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta. Valtuusto voi lisäksi asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivia lau­ta­kun­tia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia teh­­viä.

 

Kuntalain 74 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan seuraavasti:

 

"Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen val­tuus­toon, ei kuitenkaan:

 

1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö

 

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kun­nan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

 

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä­se­ne­nä tai johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa ase­mas­sa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sel­lai­nen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti kä­si­tel­­vien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai va­hin­koa.

  

Teknisten palvelujen lautakunnassa on hallintosäännön 9 §:n mukaan pu­heen­joh­ta­ja ja kuusi (6) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Val­tuus­to valitsee lautakuntien puheenjohtajat valtuutetuista tai va­ra­val­tuu­te­tuis­ta. Valtuusto valitsee lautakuntaan yhden varapuheenjohtajan lau­ta­kun­nan jäsenten keskuudesta.

 

Hallintosäännön 26 § on määritelty teknisten palvelujen lautakunnan tehtävät ja toimivalta.

 

Esittelijä Va. kunnanjohtaja Matias Hilden  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee teknistenpalvelujen lautakuntaan puheenjohtajan ja kuusi (6) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen Lautakunnan puheenjohtaja valitaan valtuutettujen tai varavaltuutettujen keskuudesta ja varapuheenjohtaja lautakunnan jäsenten keskuudesta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa