Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.06.2021/Pykälä 203

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali

 

Kh 28.06.2021 § 203  

170/00.00.01.01/2021  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

Kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tu­lee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toi­mi­kaut­ta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin pe­reh­ty­nyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun mie­hen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä sää­de­tään.

 

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) 2 §:n mukaan lauta­mie­hen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asu­va Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toi­min­ta­kel­poi­suut­ta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lau­ta­mie­he­nä. Lautamieheksi ei käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 2.1 §:n mu­kaan saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuot­ta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuo­mio­is­tui­mes­sa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulos­ot­to­teh­­viä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myös­kään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa har­joit­ta­va henkilö.

 

Kiinteistönmuodostamislain 7 §:n mukaan uskottu mies suorittaa tehtävän­sä virkavastuulla. Uskotun miehen on ennen toimeensa ryhtymistä an­net­ta­va käräjäoikeudessa tai maaoikeudessa ns. uskotun miehen va­kuu­tus. Kerran annettu vakuutus on voimassa uusillakin vaalikausilla.

 

Edelliselle toimikaudelle on valittu seitsemän uskottua miestä.

 

Esittelijä Va. kunnanjohtaja Matias Hilden  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä vähintään kuusi valtuustokaudeksi 2021-2025.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa