Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.06.2021/Pykälä 194

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Tarkastuslautakunnan asettaminen

 

Kh 28.06.2021 § 194  

170/00.00.01.01/2021  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hal­lin­non ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lau­ta­kun­nan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

 

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja ta­lou­den tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston aset­ta­mat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kun­ta­kon­ser­nis­sa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la tavalla. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen ty­tär­yh­tei­­jen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta laa­tii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta ar­vioin­ti­ker­to­muk­sen. Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien il­moi­tus­vel­vol­li­suu­den noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

 

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

 

1.

kunnanhallituksen jäsen

2.

pormestari tai apulaispormestari

3.

henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, por­mes­ta­rin tai apulaispormestarin hallintolain 28 § 2 ja 3 momentissa tar­koi­tet­tu läheinen

4.

henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä, eikä

5.

henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

 

Ruokolahden kunnan hallintosäännön 8 §:n mukaan tar­kas­tus­lau­ta­kun­nas­sa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla val­tuu­tet­tu­ja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Esittelijä Va. kunnanjohtaja Matias Hilden  

 

ätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto asettaa toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten tarkastuslautakunnan, jossa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme (3) muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa