Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.04.2021/Pykälä 118

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen / Kuntavaalit 2021

 

Kh 15.02.2021 § 47

 

 Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021.

 

 Kunnanhallitus asettaa kutakin vaalipäivän äänestyspaikkaa varten vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme, sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yhden tai useamman vaalitoimikunnan, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

 

 Ruokolahdella on yksi äänestyspaikka,Ruokolahden liikuntahallin aula, Metsolantie 9, 56100 Ruokolahti.

 

 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenen ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa vuoden 2017 kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Kuntavaaleissa ehdokkaana oleva ei saa olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

 

 Vaalitoimikunnassa jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla kuntavaalien ehdokas eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi.

 

 Hallintolain esteellisyyssäännöksiä ei sovelleta vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi ja varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä. Poikkeuksena vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana.

 

 Tasa-arvolain 4.2 §:n mukaan kaikissa kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

 

 Kunnanhallitus asetti vuoden 2019 eduskuntavaaleja varten yhden vaalilautakunnan, johon kuului puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä ja kymmenen (10) varajäsentä sekä yhden vaalitoimikunnan, johon kuului puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi (1) jäsen ja kolme (3) varajäsentä.

 

 Koronapandemia varjostaa kuntavaalien järjestämistä vuonna 2021, jolloin voi olla perusteltua lisätä vaalilautakunnan varajäsenten määrää kahteentoista (12) ja vaalitoimikunnan varajäsenten määrää viiteen (5). Näin voidaan turvata riittävä vaalivirkailijoiden määrä.

 

 Vaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että äänestäjät pitävät riittävät turvavälit toisiinsa nähden esimerkiksi silloin, kun äänestäjät jonottavat vaaliluetteloa pitävän vaalivirkailijan luokse. Vaalilautakunnalla tulee olla käytössään riittävästi henkilöstöä, kuten varajäseniä, pitämässä huolta varsinaisten lakisääteisten tehtävien lisäksi äänestäjien opastamisesta vaalihuoneistoon, jonojen muodostamisesta ja turvavälien pitämisestä valvomiseen sekä sen valvomisesta, että äänioikeuttaan jo käyttäneet poistuvat vaalihuoneistosta. Äänestyspaikalla tulee olla riittävästi vaalivirkailijoita myös sairaustapausten tai muiden yllättävien tilanteiden varalta. Vaalilautatakunnan varajäseniä voi olla paikalla, vaikka lautakunta olisi täysilukuinen.

 

Va. kj Kunnanhallitus asettaa vuoden 2021 kuntavaaleja varten yhden vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä ja kaksitoista (12) varajäsentä sekä yhden vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi (1) jäsen ja viisi (5) varajäsentä.

 

Kh Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

 

Kh 01.03.2021 § 65 

 

Va. kj Kunnanhallitus asettaa vuoden 2021 kuntavaaleja varten yhden vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä ja kaksitoista (12) varajäsentä sekä yhden vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi (1) jäsen ja viisi (5) varajäsentä.

 

Kh Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

 

 

Kh 12.04.2021 § 118  

34/00.00.00.00/2021  

 

 

Valmistelija Valmistelija Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021) tuli voimaan 29.3.2021. Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Ruokolahdella on yksi äänestyspaikka, Ruokolahden liikuntahalli, Metsolantie 9, 56100 Ruokolahti.

 

Ennakkoäänestys kotimaassa on 26.5.-8.6.2021. Laitosäänestyspaikkoina ovat Ruokolahden palvelukeskus, tehostetun asumisen yksikkö Iltatähti ja tuetun asumisen yksikkö Ruokorinne. Laitosäänestys toteutetaan

vähintään yhtenä ja enintään neljänä ennakkoäänestysajanjaksoon

26.5.?8.6.2021 sattuvana päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina

 

 

Esittelijä Va. kunnanjohtaja Matias Hilden  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus asettaa vuoden 2021 kuntavaaleja varten yhden vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä ja kaksitoista (12) varajäsentä sekä yhden vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi (1) jäsen ja viisi (5) varajäsentä

 

Päätös Kunnanhallitus asetti vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakunnan kokoonpanoksi:
puheenjohtaja Airi Ruokonen,
varapuheenjohtaja Tea Ainoa,
kolme jäsentä: Eija Jurva, Olavi Kiiski ja Pekka Tella sekä
varajäsenet: Pirkko Behm, Reijo Hänninen, Sirpa-Riitta Kautonen, Taija Luukkonen, Leena Tarkiainen, Aira Ronkonen ja Lea Väistö.

Kunnanhallitus asetti vuoden 2021 kuntavaalien vaalitoimikunnan kokoonpanoksi:
puheenjohtaja Pekka Tella,
varapuheenjohtajaksi Eila Jäppinen,
jäsen Olavi Kiiski ja
varajäsenet: Meeri Rautio ja Matti Kaakki.

Kunnanhallitus täydentää vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kokoonpanoa seuraavassa kokouksessa.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa