Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.03.2023/Pykälä 72

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Hakemus yleiskaavamuutoksen ja ranta-asemakaavan laatimisen käynnistämiseksi tilalla Kirruuvuori 700-473-2-120

 

Kh 14.03.2023 § 72  

98/10.02.02/2023  

 

Valmistelija Teknisten palvelujen toimialajohtaja Jari Leppänen

 puh. 044 4491 255

 jari.leppanen@ruokolahti.fi

 

Maanomistaja on jättänyt aloitteen Ruokolahden Saimaan alueen ran­taosayleis­kaa­van muuttamisesta tilalla Kirruuvuori 700-473-2-120. Alueella on voimassa Ruokolahden kunnanvaltuuston 17.9.2018 hy­väk­sy­mä sisäjärvien alueen ran­taosayleis­kaa­va, jossa tilalle on osoitettu yksi vakituisen asumisen paikka, saunan rakennusoikeus sekä metsätalousaluetta.

 

Yleiskaavamuu­tok­sen tavoitteena on muuttaa kaavaa matkailupainotteiseksi alueeksi. Samalla tulee laadittavaksi ranta-asemakaava samalla tilalla. Perusteluna muutokselle on liiketoiminta.

Kunta, ELY-keskus, maanomistaja ja konsultti pitivät työpalaverin kyseisestä kaavahankkeesta. Palaverissa ei tullut esille mitään sellaista periaatteellista estettä, jolla kaavahankkeita ei voisi käynnistää.

 

Kaavanlaatijaksi maanomistaja esittää Hirvikallio Consulting yhtiötä ja vas­tuul­li­sek­si suunnittelijaksi Antti Hirvikalliota.

 

Kaavamuutoksen kus­tan­nuk­sis­ta ja kaavan toteuttamisesta vastaa maanomistaja suoraan yhtiölle. Lisäksi maanomistaja sitoutuu maksamaan kohtuulliset kunnan määräämät kulut.

 

Oheismateriaalina kunnanhallitukselle jaetaan maanomistajan jättämä hakemus.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jukka Bergman  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää käynnistää Saimaan alueen rantaosayleiskaavan muutoksen Ruo­ko­lah­den Saimaan rantayleiskaava-alueelle.
Samalla todetaan, että vastaava ranta-asemakaavatyö voidaan käynnistää.

 

Kaavanlaatijaksi kunta hyväksyy Hirvikallio Consulting yhtiön ja vas­tuul­li­sek­si suunnittelijaksi Antti Hirvikallion. Maanomistaja vas­taa kaavan laatimisen ja toteuttamisen kustannuksista.

  

Päätös Hyväksyttiin.

 

 Kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Kari Kattainen oli poissa kokouksesta kello 16.20-16.40 eikä esteellisenä (hallintolain 28 § 1 mom. 7. kohta) osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

 

 Merkittiin, että teknisten palvelujen toimialajohtaja Jari Leppänen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 16.40.

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa