Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.08.2023/Pykälä 176


UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli

 

Hpltk 31.05.2023 § 49 

 

Valmistelija Vt. hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Aleksi Puustjärvi

 puh. 044 4491 243

 aleksi.puustjarvi@ruokolahti.fi

 

 Kunnanhallitus on 20.12.2022 § 278 päättänyt, että Ruokolahden kunta hakee UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin. Kunnanhallituksen tulee nimetä Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori tai kunnan yhteyshenkilö.

 

 Lisätietoja hakemisesta Lapsiystävällinen kunta -malliin hakeminen | UNICEF (lapsiystavallinenkunta.fi)

 

Esittelijä Vt. Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Puustjärvi Aleksi

 

Päätösehdotus Hyvinvointipalvelujen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että Lapsiystävällinen kunta -mallin koordinaattoriksi nimetään Ruokolahden kunnassa päivähoidonohjaaja Sirpa Kupiainen.

 

Päätös Hyväksyttiin

 

 

Hpltk 28.06.2023 § 61 

 

Valmistelija Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Aleksi Puustjärvi

 puh. 044 4491 243

 aleksi.puustjarvi@ruokolahti.fi

 

 Lapsiystävällinen kunta -mallin hakuprosessissa kunnanhallituksen tulee tehdä virallinen päätös malliin hakemisesta. Päätöksessä kunnanhallituksen on:

 

A. Nimettävä alustava Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori tai kunnan yhteyshenkilö

.Koordinaattori vastaa yhdessä Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän kanssa Lapsiystävällinen kunta -työn koordinoinnista, etenemisestä sekä säännöllisestä seurannasta ja arvioinnista.

.Kunta varmistaa, että koordinaattorin työnkuvassa on varattu Lapsiystävällinen kunta -työlle riittävästi työaikaa.

.Kunta varmistaa, että koordinaattoriksi valitulla henkilöllä on tarvittava tieto, taito ja ymmärrys laaja-alaisen kehittämistyön koordinointiin ja johtamiseen sekä lapsen oikeuksien edistämiseen kunnassa.

 

 Hyvinvointipalvelujen lautakunta on ehdottanut 31.5.2023 § 49 kunnanhallitukselle, että koordinaattoriksi valitaan päivähoidonohjaaja Sirpa Kupiainen.

 

B. nimettävä alustava Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä, joka on yhdessä koordinaattorin kanssa vastuussa Lapsiystävällinen kunta -työn etenemisestä kunnassa. Hakuvaiheessa riittää, että kunta on nimennyt koordinaatioryhmän jäsenten tittelit ja toimialat/edustetut tahot, mikäli henkilöt eivät ole vielä tiedossa.

 

 Kunta varmistaa, että koordinaatioryhmässä ovat edustettuina kunnan kaikki eri toimialat ja muut keskeiset toimijat, kunnan luottamushenkilöt sekä kunnan viestintä. Lisäksi ryhmässä tulee olla lasten ja nuorten edustaja/edustajia.

 

 Kunta kutsuu mukaan koordinaatioryhmään myös tarvittavat kunnan ulkopuoliset keskeiset toimijat, kuten hyvinvointialueen työntekijän ja luottamushenkilön. Mukaan kutsutaan myös muita aktiivisia toimijoita, jotka edistävät lapsen oikeuksia kunnassa, kuten kolmannen ja neljännen sektorin edustajia ja/tai elinkeinoelämän edustajia.

.Ryhmällä on oltava riittävät resurssit sekä mandaatti viedä Lapsiystävällinen kunta -työtä eteenpäin koko kunnan tasolla, eri toimialat kattaen.

.Koordinaatioryhmän voi linkittää johonkin kunnassa jo toimivaan ryhmään (esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointiryhmään).

.Ryhmää voi täydentää myöhemmin, mikäli kunta valitaan malliin mukaan.

 

 C. varmistettava, että kunta vastaa hakulomakkeessa oleviin kysymyksiin. Kunnanhallitus voi valtuuttaa haluamansa henkilön vastaamaan kysymyksiin kunnan puolesta.

 

Esittelijä Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Puustjärvi Aleksi

 

Päätösehdotus Hyvinvointipalvelujen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmään nimetään koordinaattorin (koollekutsuja) lisäksi kunnan edustajina kunnanjohtaja, hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja, teknisten palvelujen toimialajohtaja, Ruokolahden koulun rehtori, varhaiskasvatuspäällikkö, kunnanhallituksen valitsemat luottamushenkilöedustajat (2 kpl) sekä nuorisovaltuuston valitsemat edustajat (2 kpl) ja/tai Ruokolahden koulun oppilaskunnan puheenjohtajisto. Mukaan voidaan tarpeen tullen kutsua myös muita kunnan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Koordinaatioryhmään kutsutaan tarpeen mukaan myös muiden tahojen, kuten Etelä-Karjalan hyvinvointialueen, Ruokolahden seurakunnan sekä MLL:n, Pelastakaa Lapset ry:n ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden edustajia.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kh 15.08.2023 § 176  

144/00.01.02.00/2023  

 

Valmistelija Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Aleksi Puustjärvi

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Bergman Jukka-Pekka

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmään koordinaattorin (koollekutsuja) lisäksi kunnan edustajina kunnanjohtajan, hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan, teknisten palvelujen toimialajohtajan, Ruokolahden koulun rehtorin, varhaiskasvatuspäällikön, kunnanhallituksen valitsemat luottamushenkilöedustajat (2 kpl) sekä nuorisovaltuuston valitsemat edustajat (2 kpl) ja/tai Ruokolahden koulun oppilaskunnan puheenjohtajiston. Mukaan voidaan tarpeen tullen kutsua myös muita kunnan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Koordinaatioryhmään kutsutaan tarpeen mukaan myös muiden tahojen, kuten Etelä-Karjalan hyvinvointialueen, Ruokolahden seurakunnan sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ruokolahden yhdistyksen, Imatran seudun Pelastakaa Lapset ry:n ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden edustajia.

 

Päätös Hyväksyttiin ja nimettiin luottamushenkilöedustajiksi Anni Lifländer ja Jenna Vertanen.

 

Ptk. tark.