Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.08.2023/Pykälä 177


Valtuustoaloite 22.2.2021 / Jari Niiranen, Toivo Launiainen ja Ari Kostiainen: Ruokolahden taiteiden ja kulttuurin monitoimikeskus

 

Kh 15.08.2023 § 177  

50/12.03.00/2023  

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Jukka-Pekka Bergman

 puh. 044 4491 201

 jukka-pekka.bergman@ruokolahti.fi

 

 Ruokolahden taiteiden ja kulttuurin monitoimikeskus -aloitteessa tuodaan esille Ruokolahden kunnan tarve monitoimiselle tilalle kulttuurin ja taiteen käyttöön, jotta kunta pystyy täyttämään vuonna 2019 voimaan tulleen kulttuurilain edellyttämiä toimenpiteitä. Aloitteessa esitetään, että kunnassa aloitetaan selvittämään millaisilla toimenpiteillä joko kunnan omistuksessa oleva entinen Vennonmäen koulu, myöhemmin tunnettu Taitotalona, ja samalla tontilla oleva asuinrakennus tai vaihtoehtoisesti jokin muu kohde voitaisiin ottaa kulttuurin ja taiteen käyttöön. Tälle pohjalle voitaisiin rakentaa laajempi kulttuurin ja taiteen monitoimikeskus, jossa eri taiteen lajien harrastamiseen ja kokemiseen sekä myös ammattimaisempaan taidetoimintaan tarjotaan mahdollisuuksia ja samalla erilaisille yhdistyksille kokoontumis- ja muita harrastetiloja. Näin kunta otettaisi uuden kulttuuritoimintalain tavoitteita edistämällä kuntalaisten hyvinvointia ja kannustamalla ja tukemalla järjestö- ja harrastustoimintaa. Aktiivinen kulttuuritoiminta luo myös myönteistä kuntaimagoa.

 

 Taitotalo on myyty yksityiselle (Kv 31.5.2021 §31), eikä ole enää kunnan omistuksessa.

 

 Ruokolahden kunta on laatinut vuonna 2022 kunnan strategiaa toimeenpanevan Hyvintoimintaohjelman ja vuonna 2023 Elinvoimaohjelman, joissa kulttuuriin liittyviä toimia on otettu laajasti huomioon. Kunnan kulttuuritilat ovat yksittäisen rakennuksen sijaan eri paikoissa palvellakseen mahdollisimman laajaa ja heterogeenista asiakaskuntaa monin eri teknisin ja tilaratkaisuin. Kirjaston tilat ovat eri alojen taiteilijoiden käytössä näyttely-, seminaari-, esiintymis- kuin kohtaamistiloinakin. Vaittilan entisen koulun tilat on muutettu monien eri taiteenlajien harrastus- ja kokoontumistiloiksi yhdistysten ja kuntalaisten käyttöön, ja ne ovatkin olleet aktiivisessa käytössä. Ruokolahden koulun monitoimisali puolestaan antaa mahdollisuudet isompienkin harjoitus- ja esiintymistilaisuuksien järjestämiselle niin vapaaehtoisille kuin kaupallisillekin toimijoille. Nykyaikainen koulurakennus tarjoaa muutoinkin monipuolisia tilamahdollisuuksia erilaisiin kulttuuriharrasteisiin peruskoulun oppituntien ulkopuolisina aikoina.

 

 Ruokolahden kansalaisopiston toiminnassa kulttuurin osuus on merkittävä. Kansalaisopisto tukee taiteentekijöitä monin eri toimin, kuten avustaen kunnan tilojen käytössä. Kansalaisopisto on myös perustanut entisen rautakaupan tiloihin torin läheisyyteen kesällä 2023 Etelä-Karjalan Osuuspankin avustamana taidenäyttelytilat.

 

 Ruokolahden torialuetta on puolestaan kehitetty viime vuosina asukkaiden ja vierailijoiden kohtaamispaikaksi. Kesätori tapahtumineen tarjoaa ruokolahtelaisille esittävän taiteentekijöille paikan esiintyä ja tuoda esille osaamistaan. Tätä kehitystyötä tullaan jatkamaan. Ruokolahden kunta tarkastelee myös nykyisen terveysaseman tilojen lisäkäyttömahdollisuuksia Rasilan keskusta-alueen kehittämisen yhteydessä yhtenä vaihtoehtona kulttuurin ja taiteen edistämiseksi.

 

 Ruokolahden kunnan kulttuuritoimintaan tarkoitetut tilat tarjoavatkin varsin monipuoliset ja joustavat mahdollisuudet harjoittaa kulttuuria sen eri muodoissa sekä tilat ovat hyvin saavutettavissa laajalle käyttäjäjoukolle.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Bergman Jukka-Pekka

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, että Ruokolahden taiteiden ja kulttuurin monitoimikeskus -aloitteen mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty, ja että aloitteessa esitetyt asiat otetaan huomioon kunnan kulttuurin toimintatilojen kehittämisessä ja suunnittelussa.

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja lähettää edelleen valtuustolle tiedoksi aloitteen käsittelyn. Aloite on loppuun käsitelty.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Ptk. tark.