Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.08.2023/Pykälä 178


Valtuustoaloite 31.5.2021 / Timo Salmisaari: Kestävän kehityksen ohjelman laatiminen ja erityisesti ilmastotavoitteen asettaminen Ruokolahdelle

 

Kh 15.08.2023 § 178  

49/11.00.01/2023  

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Jukka-Pekka Bergman

 puh. 044 4491 201

 jukka-pekka.bergman@ruokolahti.fi

 

Kestävän kehityksen ohjelman laatiminen ja erityisesti ilmastotavoitteen asettaminen Ruokolahdelle -aloitteessa esitetään, että kunta laatii oman kestävän kehityksen ohjelmansa keskittyen erityisesti ilmasto- ja luontotyöhön. Lisäksi nostetaan esille, että oma ohjelma tukee kunnan imagoa puhtaan luonnon tyyssijana ja tulevaisuuden maailmaa rakentavana kuntana.

 

Aloitteessa mainitaan, että kansallisella kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Sen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, kasvattaa tuottavuutta, nostaa työllisyysastetta, nopeuttaa hoitoon pääsyä, edistää alueellista, sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa. Lisäksi aloitteessa tuodaan esille Sitran Kuntien ilmasto- ja luontotyöraportista (2021) erityisesti kuntien rooli. Kunnat ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja luonnon tilan parantamisen kannalta. Esimerkiksi kotien lämmityksen, liikenneratkaisujen ja yhdyskuntarakenteen kautta kunnat voivat vaikuttaa ilmastopäästöihin merkittävästi. Kunnilla on myös erinomaiset mahdollisuudet vahvistaa luonnon monimuotoisuutta esimerkiksi lähimetsissä ja viheralueilla - ja tukea samalla kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia ja terveyttä.

 

Ruokolahden kunta on strategiansa mukaisesti panostanut ilmastotoimiin investointiensa ja muun toiminnan kautta. Yksi merkittävimmistä panostuksista on ollut vuoden 2023 käyttöön otettu uusiutuvaa energiaa käyttävä kaukolämpövoimala. Kunta vähentää myös energiakulutustaan rakennusten energiatehokkaampaa käyttöä edistämällä, esimerkiksi veden ja sähkön kulutusta vähentämällä ja sisälämpötiloja laskemalla.

 

Kunta on ottanut huomioon kestävän kehityksen myös kunnanvaltuuston 9.5.2023 hyväksymässä Hinku-kuntien energiatehokkuussopimuksella (KETS) sekä 31.5.2023 hyväksymässä Ruokolahden kunnan elinvoimaohjelmalla. Ohjelmassa kestävä kehitys on keskeinen osa toimenpiteitä, kuten liikenne- ja matkailutoimenpiteissä.

 

Tulevaisuuteen katsovana ilmastotoimena kunnanhallitus päätti 27.6.2023 osallistumisesta Etelä-Karjalan liiton koordinoimaan kaikkia alueen kuntia koskevaan ilmastosuunnitelman laadintaan. Yhteishankkeessa laaditaan jokaiselle kunnalle oma ilmastosuunnitelma. Tälle ilmastosuunnitelmatyölle 1.7.2023-30.6.2025 ympäristöministeriö on myöntänyt 100 % avustuksen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Bergman Jukka-Pekka

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, että kestävän kehityksen ohjelman laatiminen ja erityisesti ilmastotavoitteen asettaminen Ruokolahdelle -aloitteen mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty ja että aloite huomioidaan kuntien yhteistyössä tehtävässä ilmastosuunnitelmatyössä sekä aina mahdollisuuksien mukaan muussa kunnan toiminnassa ja sen suunnittelussa.

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja lähettää edelleen valtuustolle tiedoksi aloitteen käsittelyn. Aloite on loppuun käsitelty.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Ptk. tark.