Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.10.2023/Pykälä 223


Täyttölupa osa-aikaisen osatyökykyisen työntekijän toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

 

Kh 03.10.2023 § 223  

190/01.01.01.00/2023  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

 Ruokolahden kunnassa on työskennellyt osatyökykyinen työntekijä 1.12.2020 alkaen kunnossapitotyöntekijän tehtävässä. Työaika on ollut 15 tuntia viikossa ja työpiste on sijainnut Ruokolahden koululla. Työntekijä on tehnyt kunnossapitotyöntekijän tehtäviä vakituisen laitosmiehen ohjauksessa. Työntekijä tarvitsee tukea ja ohjausta selviytyäkseen työtehtävistä. Työntekijä on Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vammaispalvelujen asiakas ja hänellä on lisäkseen käytössä EKHVA:n työhön valmentajan palveluja. Työntekijän palkkaamiseen on saatu palkkatukea.

 

 Osatyökykyiset ovat monimuotoinen ryhmä. Heihin voi lukeutua muun muassa vammaisia, pitkäaikaissairaita ja pitkäaikaistyöttömiä, joiden työkyky on alentunut. Osatyökykyisyys voi olla myös tilapäistä. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja siihen vaikuttaa osatyökykyisyyden syy, työ ja työn vaatimukset. Suomessa osatyökykyisten osallisuus työmarkkinoilla on yksi yhteiskuntapoliittisista tavoitteista ja sitä on edistetty erilaisin hankkein. Vuodesta 2013 lähtien osatyökykyisyyden edistämishankkeita on jatkettu jokaisena hallituskautena. Hallituksen Työkykyohjelmassa on vuosina 2019-2023 etsitty ratkaisuja osatyökyisten työllistymisen ongelmiin. Samalla on kehitetty entistä vaikuttavampia työkyvyn tuen palveluja. Osatyökykyisten työllistymistä on tarkasteltu ilmiönä yhteiskunnallisen kestävyyden, osallisuuden ja palvelujärjestelmän näkökulmista. Osatyökykyisten työelämäosallisuus parantaa heidän elämänlaatuaan ja itseluottamustaan sekä lisää taloudellista itsenäisyyttä ja sosiaalisia suhteita. Näin se vähentää sosiaaliturvamenoja ja tuo verotuloja.

 

 Osatyökykyisillä on oltava mahdollisuus tehdä työtä ja rakentaa yhteiskuntaa kykyjensä mukaan. Tällä hetkellä työelämän ulkopuolella on arviolta 65 000 eri tavalla osatyökykyisistä, jotka haluaisivat ja pystyisivät työhön. Samaan aikaan työnantajilla on työvoimapula: työ ja työntekijä eivät kohtaa. Osatyökykyiset on nähtävä osana ongelman ratkaisua.

 

 Ruokolahden kunta haluaa edistää inklusiivista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa osatyökykyisiä työllistämällä. Ruokolahden kunta huomioi erilaiset työntekijät arvokkaana osana työyhteisöä mukauttaen työtehtäviä, jotta osatyökykyisillä olisi mahdollisuus osallistua työelämään sekä työyhteisöön jokainen omien kykyjensä ja taitojensa mukaisesti. Omalla esimerkillään Ruokolahden kunta haluaa edistää positiivista asennetta erilaisuutta kohtaan, luoda monimuotoisempia työyhteisöjä sekä toimia yhteiskuntavastuullisena ja sosiaalisesti kestävänä työnantajana.

 

 Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) kieltää syrjinnän vammaisuuden perusteella ja työnantajan on tehtävä kohtuulliset mukautukset ja tukitoimet vammaisten ihmisten työstä suoriutumisen edistämiseksi

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Bergman Jukka-Pekka

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää teknisille palveluille täyttöluvan osa-aikaisen osatyökykyisen työntekijän toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.1.2024.

 

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin, että teknisten palvelujen toimialajohtaja Jari Leppänen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 17.51.

 

Ptk. tark.