Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruokolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.06.2021/Pykälä 197

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Hyvinvointipalvelujen lautakunnan vaali

 

Kh 28.06.2021 § 197  

170/00.00.01.01/2021  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 Puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 

Kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta. Valtuusto voi li­säk­si asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivia lau­ta­kun­tia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan py­sy­väis­luon­teisia teh­­viä.

 

Kuntalain 74 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan seu­raa­vas­ti:

 

"Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen val­tuus­toon, ei kuitenkaan:

 

1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö

 

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kun­nan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

 

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä­se­ne­nä tai johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa ase­mas­sa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sel­lai­nen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti kä­si­tel­­vien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai va­hin­koa.

  

Hyvinvointipalvelujen lautakunnassa on hallintosäännön 9 §:n mukaan pu­heen­joh­ta­ja ja kuusi (6) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen va­ra­­sen. Val­tuus­to valitsee lautakuntien puheenjohtajat valtuutetuista tai va­ra­val­tuu­te­tuis­ta. Valtuusto valitsee lautakuntaan yhden varapuheenjohtajan lau­ta­kun­nan jäsenten keskuudesta.

 

Hallintosäännön 24 §:ssä on määritelty hyvinvointipalvelujen lautakunnan toimivalta.

 

Esittelijä Va. kunnanjohtaja Matias Hilden  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee hyvinvointipalvelujen lautakuntaan puheenjohtajan ja kuusi (6) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan puheenjohtaja valitaan valtuutettujen tai varavaltuutettujen keskuudesta ja varapuheenjohtaja lautakunnan jäsenten keskuudesta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Ptk. tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa